XI zjazd
14-15 maja 2022 r.

> sobota, 14 maja 2022 r.

9:00-11:30 (3 godziny)
Wpływ postępowania cywilnego na postępowanie podatkowe
prof. dr hab. Andrzej Jakubecki (kierownik Katedry Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego UMCS)

9:00-10:30
10:30-10:45 przerwa
10:45-11:30
11:30-12:00 przerwa obiadowa

12:00- 14:30 (3 godziny)
Wpływ postępowania karnego i postępowania karnoskarbowego na postępowanie podatkowe
dr hab. Ireneusz Nowikowski, prof. uczelni (Katedra Postępowania Karnego UMCS)

12:00-13:30
13:30-13:45 przerwa
13:45-14:30
14:30-14:45 przewa

14:45-16:15
Postępowanie podatkowe w zakresie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania

dr Krzysztof Cień (Katedra Prawa Finansowego UMCS)

> niedziela, 15 maja 2022 r.

9:00-12:15 (4 godziny)
Przestępstwa i wykroczenia skarbowe
dr hab. Marek Kulik, prof. uczelni (Katedra Prawa Karnego i Kryminologii UMCS)

9:00-10:30
10:30-10:45 przerwa
10:45-12:15
12:15-13:00 przerwa obiadowa

13:00-14:30 (2 godziny)
Współpraca międzynarodowa w sprawach podatkowych
dr Tomasz Woźniak (Katedra Prawa Finansowego UMCS)