X Zjazd Prawników-Administratywistów „Formy prowadzenia działalności gospodarczej i wsparcia przedsiębiorców" 16-17 kwietnia 2020 r.

Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS ma zaszczyt zaprosić Państwa na X edycję Zjazdu Prawników – Administratywistów pt. „Formy prowadzenia działalności gospodarczej i wsparcia przedsiębiorców”. Tegoroczna edycja konferencji odbędzie się w dniach 16 – 17 kwietnia 2020 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej.

Zakres tematyczny:
Wolność działalności gospodarczej jest jedną z podstawowych zasad ustrojowych zawartych w Konstytucji RP. Niewątpliwie należy ona do jednych z najważniejszych elementów współczesnego, demokratycznego państwa. Zakres tematyczny konferencji obejmuje dwa zagadnienia – formy, w których przedsiębiorca może prowadzić działalność gospodarczą oraz formy i metody wsparcia przedsiębiorców.
Dynamicznie rozwijająca się branża cyfrowa i nowych technologii, upowszechnienie się startupów, rosnąca liczba Inkubatorów Przedsiębiorczości czy globalizacja działalności gospodarczej to tylko niektóre z tematów, które stanowią sygnał do debaty nad aktualnością polskiego porządku prawnego w zakresie prawa gospodarczego. Ponadto w Polsce na popularności zyskuje szereg instrumentów wsparcia przedsiębiorców, m.in. w formie ventures capital czy różnego rodzaju funduszy kapitałowych, co również stanowić może wyzwanie dla polskich unormowań prawnych. Autorów wystąpień zachęcamy również do zawierania w swoich wystąpieniach elementów porównawczych z rozwiązaniami stosowanymi w Europie i na świecie.

Udział w konferencji:
Do wzięcia udziału w X Zjeździe Prawników – Administratywistów zachęcamy zarówno pracowników naukowych jak i doktorantów i studentów. Osoby zainteresowane uczestnictwem czynnym mogą dokonywać zgłoszeń poprzez formularz dostępny pod linkiem:
https://forms.gle/rugo6BtunRaXEWpZ9

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 16 marca 2020 r.

Opłata konferencyjna za czynny udział w X Zjeździe wynosi 200 zł, a w jej skład wchodzą:
1) Obiad w restauracji wydziałowej „Bazylia”
2) Szwedzki stół podczas przerw kawowych
3) Uroczysta kolacja 16 kwietnia
4) Certyfikat uczestnictwa

Publikacja pokonferencyjna:
W przypadku nadesłania odpowiedniej liczby artykułów przez uczestników konferencji, organizatorzy przewidują wydanie recenzowanej monografii naukowej stanowiącej podsumowanie obrad konferencji. Wytyczne dot. nadsyłanych tekstów znajdują się w Regulaminie Konferencji.

Regulamin konferencji dostępny jest pod linkiem:
https://www.dropbox.com/s/wssb9d5d1jntsas/Regulamin%20X%20Zjazd.pdf?dl=0