X zjazd
23-24 kwietnia 2022 r.


> sobota, 23 kwietnia 2022 r.

9:00-12:15 (4 godziny)
Czynności procesowe w postępowaniu podatkowym
dr Tomasz Woźniak (Katedra Prawa Finansowego UMCS)

9:00-10:30
10:30-10:45 przerwa
10:45-12:15
12:15-13:00 przerwa obiadowa

13:00- 16:15 (4 godziny)
Akty kończące postępowanie podatkowe
mgr Agata Lipińska (Katedra Prawa Finansowego UMCS)

13:00-14:30
14:30-14:45 przerwa
14:45-16:15

> niedziela, 24 kwietnia 2022 r.

9:00-10:30 (2 godziny)
Kontrola podatkowa i czynności sprawdzające
dr hab. Andrzej Niezgoda (UMCS, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie)

9:00-10:30
10:30-10:45 przerwa

10:45-14:30 (4 godziny)
Środki zaskarżenia w postępowaniu podatkowym

dr Krzysztof Cień (Katedra Prawa Finansowego UMCS)

10:45-12:15 
12:15-13:00 przerwa obiadowa
13:00-14:30