X MIĘDZYUCZELNIANY KONKURS WIEDZY Z RACHUNKOWOŚCI DLA STUDENTÓW

Konkurs jest adresowany do studentów stacjonarnych i niestacjonarnych studiów licencjackich i magisterskich, Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz innych lubelskich wyższych uczelni. Udział w Konkursie ma charakter indywidualny.

Temat konkursu

„Istota rachunkowości w gospodarce” 

Zakres merytoryczny na podstawie, którego opracowane są pytania testowe obejmuje:

  1. Rachunkowość finansowa z elementami MSR
  2. Rachunkowość zarządcza
  3. Analiza finansowa

Zgłaszanie udziału w Konkursie

W Konkursie mogą uczestniczyć studenci, którzy zgłoszą swój udział poprzez przesłanie wypełnionego formularza, który stanowi załącznik do Regulaminu. Zgłoszenie należy wysłać pocztą elektroniczną na adres: m.wojtiuk@skwp.lublin.pl do 31 marca br.

Kalendarium Konkursu

Do 31 marca 2019 r. –  przesłanie zgłoszeń przez uczestników konkursu.

9 kwietnia 2019 r. – I Etap Konkursu – rozpoczęcie godz. 13:30

14 maja 2019 r. – II Etap Konkursu - godz. 13:30

 Link do strony głownej konkursu SKWP

Link do formularza

    Aktualności

    Data dodania
    21 marca 2019