X Letnie Praktyki Badawcze w Polskiej Akademii Nauk

X Letnie Praktyki Badawcze

Zapraszamy studentów i doktorantów kierunków ścisłych, ekonomicznych 
i technicznych do wzięcia udziału w X Jubileuszowych Letnich Praktykach
Badawczych. Podczas tegorocznych praktyk zajmiesz się m.in. platformą badawczą L.E.M. – Logiczny Ekstraktor Możliwości, która wykorzystując ideę crowdsourcingu pomoże wskazać najlepiej rokujące kierunki rozwoju nowoczesnych technologii ze
szczególnym uwzględnieniem grafenu.

Oferujemy: - udział w seminariach, warsztatach w ramach poszukiwania nowych nisz technologicznych, - możliwość zdobycia pogłębionej wiedzy w obszarze technologii grafenowych, - udział w różnorodnych projektach, - rozwiązywanie rzeczywistych problemów firm i instytucji, - łączenie badań naukowych z biznesem, - pracę w interdyscyplinarnych zespołach, - najlepsze brytyjskie wzorce. Dodatkowo, podczas praktyk, organizowane są szkolenia ze sposobów prezentacji, odpowiedniego tworzenia dokumentacji i inne. Projekty zakończone są stworzonym
przez grupę raportem dla zleceniodawcy. Letnie Praktyki Badawcze organizowane są przez: Instytut Badań Systemowych
PAN, Centrum Zastosowań Matematyki Instytutu Matematycznego PAN oraz
Wyższą Szkołę Informatyki Stosowanej i Zarządzania. Odbywają się w okresie
lipiec-wrzesień 2014 r. w Warszawie.
Aplikacje (krótkie CV, list motywacyjny oraz rekomendację od pracownika naukowego/pracodawcy) należy wysyłać na adres: praktyki@ibspan.waw.pl,
podając w temacie numer referencyjny IBS/BK/2014. Zgłoszenia są oceniane na
bieżąco. Ilość miejsc na praktykach jest ograniczona.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 16.06.2014 r. Więcej informacji dotyczących Letnich Praktyk Badawczych znajduje się na stronie: http://www.praktyki.ibspan.waw.pl

    Aktualności

    Autor
    Ewelina Mazurkiewicz
    Data dodania
    3 czerwca 2014