W Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, każdy student przyjęty na I rok studiów, podpisuje z Uczelnią umowę o świadczenie usług edukacyjnych. Zachęcamy do zapoznania się z treścią obowiązujących umów na studia stacjonarne, niestacjonarne oraz umów dla cudzoziemców rozpoczynających kształcenie na Naszym Uniwersytecie. Pamiętaj również o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów prowadzonych w UMCS oraz z innymi przepisami regulującymi sprawy studenckie, opłaty za studia czy przebywaniem na terenie Domów Studenckich UMCS.

Regulamin Studiów dostępny jest tutaj.