Wzory dokumentów

Oświadczenie i odwołanie oświadczenia dotyczącego pracowników zatrudnionych w UMCS przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz pracowników naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych, zatrudnionych w celu wykonywania prac pomocniczych w badaniach naukowych oraz prac usługowo-badawczych (oświadczenia o zaliczeniu/niezaliczeniu do tzw. liczby "n")