Turystyka historyczna

Kierunek
Turystyka historyczna
Stopień studiów
studia I stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
praktyczny
Wydział
Wydział Humanistyczny
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Przedmioty maturalne
filozofia
geografia
historia
historia sztuki
język polski
język obcy nowożytny
wiedza o społeczeństwie
Zasady kwalifikacji na kierunek

 

Podczas rekrutacji pod uwagę brany będzie:

 • jeden przedmiot spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki, filozofia, język polski, geografia, język obcy nowożytny.
Opis

Turystyka historyczna jest kierunkiem studiów, którego głównym celem jest kształcenie na potrzeby biznesu turystycznego kadr świadomych znaczenia historii i dziedzictwa narodowego w kreowaniu atrakcji turystycznych oraz dysponujących wiedzą i praktycznymi umiejętnościami w zakresie rozpoznawania mechanizmów, reguł i trendów obecnych w funkcjonowaniu nowoczesnej turystyki kulturowej. Cechą charakterystyczną lubelskiego programu studiów w zakresie turystyki historycznej jest wprzęgnięcie doń przedmiotów wymaganych na egzaminach dla pilotów wycieczek zniesionych po uwolnieniu tego zawodu. W zgodzie z logiką tworzenia programu i charakteru zdobywającej wiedzy i umiejętności studia licencjackie kończą się egzaminem potwierdzającym przygotowanie absolwenta do samodzielnej pracy w branży turystycznej a zwłaszcza w roli pilota (wobec tego poza dyplomem ukończenia studiów absolwent może uzyskać odpowiedni certyfikat potwierdzajacy przygotowanie do uprawnienia zawodu!). Z tych powodów spore znaczenie przywiązuje się do nauki języków obcych. 

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Obsługa ruchu turystycznego, Przepisy prawne w turystyce i ubezpieczenia turystyczne, Pilot a grupa, Krajoznawstwo, Marketing internetowy, Tworzenie produktu sieciowego i systemy, Projekty europejskie w turystyce, Historia kultury i sztuki, Odtwórstwo i inscenizacje historyczne w turystyce, Obiekty poprzemysłowe w turystyce.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://syjon.umcs.lublin.pl/merovingian/mlo/course/studies_plan/3578/

Wykaz specjalności w ramach kierunku: brak specjalności

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • Posiada wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk historycznych, społecznych i ekonomicznych umożliwiającą podejmowanie pracy zawodowej lub społecznej w sferze turystyki.
 • Posiada podstawy teoretyczne obsługi ruchu turystycznego i tworzenia atrakcyjnej oferty turystycznej.
 • Opanuje dwa języki obce (poziom B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy), swobodnie włada także językiem specjalistycznym w zakresie studiowanej dyscypliny
 • Uzyska podczas praktyk zawodowych i szkoleń umiejętności z zakresu organizowania i prowadzenia imprez turystycznych, przygotowania oferty turystycznej dla różnych segmentów rynku, zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym oraz obsługi klienta, a także specjalistyczne uprawnienia pilota wycieczek krajowych i zagranicznych.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • biurach podróży
 • punktach informacji turystycznej
 • jako pilot wycieczek krajowych i zagranicznych
 • hotelach i ośrodkach wypoczynkowych,
 • placówkach muzealnych
 • organizacjach społecznych

Posiada także przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w obszarze turystyki krajowej i zagranicznej.

Możliwości rozwoju

Studia na kierunku turystyka historyczna oferują studentom możliwość udziału w pracach kilku studenckich kół naukowych podejmujących wiele oryginalnych działań w zakresie badań nad przeszłością. Często dotyczą one niezwykle ważnych w uprawnianiu turystyki kulturowej form popularyzacji wiedzy historycznej (gry uliczne, eventy historyczne, filmy, przewodniki).  Chodzi tu zwłaszcza o Koło Naukowe Studentów Krajoznawców. Ponadto student może uczestniczyć w pracach kół zajmujących się rekonstrukcją historyczną (np. Koło Amatorów Antyku) lub odczytywać stare napisy (Koło Epigrafików Studentów). Najbardziej aktywni mogą publikować swoje teksty naukowe na łamach instytutowego czasopisma „Koło Historii”. Ożywienia i nowych sił potrzebują redaktorzy periodyku „Podróżnik Historyczny". którego treści stanowią dłównie relacje z pobytu w ciekawych historycznie miejscach i obiektach. Studia zapewniają odbywanie atrakcyjnych i pożytecznych praktyk. Studenci współpracują z firmami działającymi na rynku turystycznym i placówkami muzealnymi, np. BP "Almatur" Lublin, Państwowy Muzeum na Majdanku, Muzeum Wsi Lubelskiej, Teatr NN Brama Grodzka (biorą udział w szkoleniach, mają możliwości czasowego zatrudnienia lub wolontariatu).

Dodatkowe informacje

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Humanistycznym.

Uwagi:
Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Humanistycznym, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów są zamieszczone na stronie internetowej https://usosweb.umcs.pl

 

Więcej informacji: www.humanistyczny.umcs.pl

Dlaczego UMCS?

related Programy wymiany studenckiej 
(MOST, Erasmus i inne)
related Stypendia related Akademiki
related Sport related Miasteczko Akademickie related Biuro Rozwoju Kompetencji
related Organizacje studenckie related Program Absolwent related Lubelski Rower Miejski
 related Akademickie Centrum Kultury related Radio Centrum related TV UMCS