Technologie cyfrowe w animacji kultury

Kierunek
Technologie cyfrowe w animacji kultury
Stopień studiów
studia I stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Humanistyczny
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Przedmioty maturalne
filozofia
geografia
historia
historia sztuki
informatyka
język polski
matematyka
wiedza o społeczeństwie
Zasady kwalifikacji na kierunek

 

Podczas kwalifikacji pod uwagę brany będzie:

 • jeden przedmiot spośród: język polski, historia, filozofia, geografia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, matematyka, informatyka.

.

Opis

Technologie cyfrowe w animacji kultury to jeden z najbardziej innowacyjnych i nowatorskich kierunków studiów w Polsce, łączący praktyczne umiejętności dotyczące technologii cyfrowych z refleksją humanistyczną nad współczesną kulturą. Dlatego też studia na tym kierunku pozwalają na zdobycie szerokich kompetencji praktycznych w obsłudze nowych mediów i cyfrowych narzędzi do animowania obiektów, wydarzeń, imprez w obszarze kultury (zwłaszcza kultury cyfrowej) i pogłębionej wiedzy w zakresie współczesnej kultury i zjawisk jej towarzyszących. Studia kończą się uzyskaniem stopnia licencjata w zakresie Technologii cyfrowych w animacji kultury. Program studiów został opracowany w ścisłej współpracy z instytucjami i osobami zajmującymi się praktycznymi działaniami w sferze szeroko rozumianej kultury, tj.: Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN, studio produkujące gry komputerowe Mutated Byte, Fundacja Nowoczesna Polska, Academia Electronica, UCZNiKO.

W tym kierunek ten otrzymał Certyfikat Akredytacyjny "Studia z Przyszłością" Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Certyfikaty przyznawane są kierunkom wyróżniającym się nowoczesnością koncepcji kształcenia, innowacyjnością stosowanych metod i technik nauczania, najwyższą jakością realizowanych programów oraz zgodnością z potrzebami rynku pracy i otoczenia społeczno-gospodarczego. W opinii ekspertów Komisji Certyfikacyjnej kierunek otrzymał łącznie 89 (na 90 możliwych) punktów. Poza Certyfikatem Akredytacyjnym kierunek Technologie cyfrowe w animacji kultury dostał również Wyróżnienie Specjalne - Certyfikat Nadzwyczajny „Laur Innowacji”, który otrzymują te spośród certyfikowanych kierunków studiów, które wdrożyły najbardziej innowacyjne i unikalne rozwiązania w zakresie bazy materialnej i technologii wspierających proces dydaktyczny. "Technologie cyfrowe w animacji kultury na UMCS znalazły się tym samym w gronie 15 najlepszych w Polsce kierunków studiów.

Kadra składa się z wybitnych praktyków: producentów gier komputerowych (firma Mutated Byte), profesjonalnych grafików komputerowych, informatyków, specjalistów od gier komputerowych, a także akademickich teoretyków specjalizujących się w tematyce współczesnej kultury, nowych mediów i cyberkultury.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Grafika komputerowa 2D, Grafika komputerowa 3D, Gry komputerowe w kulturze, Design w kulturze, Podstawy programowania zorientowanego na klienta, Środowisko programistyczne, Socjologia kultury, Kultura społeczeństwa informacyjnego, Filozofia współczesna, Wybrane zagadnienia historii kultury, Projektowanie stron Internetowych, Tworzenie serwisów internetowych i zarządzanie informacją w sieci, Montaż audio-video i edytory obrazu, Podstawy dziennikarstwa internetowego, Technologie mobilne, Netnografia i nauka sieci w badaniach Internetu.

Sylwetka Absolwenta

Po skończeniu studiów Technologie cyfrowe w animacji kultury, absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności z obszarów:

 • tworzenie multimediów i grafiki komputerowej
 • tworzenie stron internetowych i administrowania nimi
 • tworzenie cyfrowych, multimedialnych opowieści i tekstów dla portali internetowych
 • zdobywanie i przetwarzanie informacji za pomocą cyfrowych narzędzi
 • wizualizowanie treści kulturowych
 • promowania wydarzeń kulturalnych za pomocą nowych mediów
 • funkcjonowanie kultury społeczeństwa informacyjnego i cyberkultury

Możliwości zatrudnienia

Absolwent posiądzie kwalifikacje niezbędne w skutecznym aplikowaniu o pracę m.in. w następujących miejscach:

 • w firmach prowadzących portale specjalizujące się w problematyce kulturalnej,
 • w social mediach
 • w agencjach reklamowych promujących wydarzenia kulturalne za pomocą nowych mediów,
 • w nowoczesnych placówkach kulturalnych i ośrodkach kultury (medialabach),
 • w firmach zajmujących się badaniem zasobów sieciowych i analizą trendów kulturowych pod kątem marketingowym
 • wydawnictwach i mass mediach (TV, radio, prasa)

Dodatkowe informacje

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Humanistycznym.

Uwagi:
Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Humanistycznym, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów są zamieszczone na stronie internetowej http://www.umcs.pl/pl/wydzial-humanistyczny-umcs-w-lublinie,45.htm

 

Więcej informacji: www.humanistyczny.umcs.pl

Dlaczego UMCS?

related Programy wymiany studenckiej 
(MOST, Erasmus i inne)
related Stypendia related Akademiki
related Sport related Miasteczko Akademickie related Biuro Rozwoju Kompetencji
related Organizacje studenckie related Program Absolwent related Lubelski Rower Miejski
 related Akademickie Centrum Kultury related Radio Centrum related TV UMCS