Stosunki międzynarodowe (ang.)

Kierunek
Stosunki międzynarodowe (ang.)
Stopień studiów
studia II stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

 

ZASADY REKRUTACJI 2018/2019

Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie:

  • złożonego kompletu dokumentów,
  • oraz dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego lub pochodzenia kandydata z kraju anglojęzycznego.
Opis

Specjalności:

  • Economic diplomacy
  • International relations in East-Central Europe
  • International Place Branding

Więcej informacji: www.politologia.pl


related