Społeczeństwo informacyjne

Kierunek
Społeczeństwo informacyjne
Stopień studiów
studia I stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Międzyobszarowe
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Przedmioty maturalne
fizyka
fizyka i astronomia
geografia
historia
informatyka
język polski
język obcy nowożytny
matematyka
wiedza o społeczeństwie
Zasady kwalifikacji na kierunek

Podczas kwalifikacji pod uwagę brane będą:

 • jeden przedmiot spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, wiedza o społeczeństwie
 • jeden przedmiot spośród: matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka
Opis

Społeczeństwo informacyjne to jeden z pierwszych w Lublinie, a pewnie i Polsce kierunków, których koncepcja programowa stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie rynku związane z rozwojem technologicznym i ewolucją gospodarki w kierunku sieci. Kierunek osadzony jest w dwóch obszarach kształcenia: nauk społecznych i nauk ścisłych. Ma przygotowywać pod kątem kompetencji związanych ze specjalistycznym wykorzystaniem technologii informatycznych (ICT), jak i dawać dla nich solidny fundament wiedzy obejmującej nauki społeczne. Absolwenci będą sprawnie poruszać się zarówno w obrębie wiedzy technologicznej (programowania, zarządzania projektami informatycznymi, komunikacji społecznej), a przede wszystkim będą potrafili osadzać ją w kontekście prawideł sterujących kondycją społeczną i kulturową, definiować problemy i posiadać umiejętność poszukiwania dla nich rozwiązań. Dodatkowo studenci zostaną wyposażeni w kompetencje miękkie dotyczące negocjacji i rozwiązywania sporów w organizacji, pracy międzysektorowej, a także wykorzystania narzędzi ICT do kreowania wizerunku instytucji.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

 • Psychologia społeczna
 • Administracja publiczna
 • Design thinking
 • Edycja i korekta tekstów
 • Pracownia audiowizualna
 • Warsztat przedsiębiorczości
 • Informacja publiczna i otwarte dane
 • Nowe ruchy społeczne i polityczne w sieci
 • Projektowanie stron internetowych
 • Algorytmizacja i programowanie
 • Organizacja i zarządzanie
 • Programowanie obiektowe
 • Statystyczna analiza danych
 • Prawa człowieka w społeczeństwie informacyjnym
 • Zarządzanie projektami i pozyskiwanie funduszy zewnętrznych
 • Bazy danych
 • Kryzysy i konflikty społeczne
 • Zarządzanie projektami informatycznymi
 • Cyfrowe źródła informacji
 • Bezpieczeństwo i wiarygodność informacji
 • Podstawy prawa administracyjnego
 • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

Kierunek ma profil ogólnouniwersytecki, ale proponuje zajęcia praktyczne dotyczące kompetencji technologicznych i informatycznych, związanych z przedsiębiorczością, zarządzaniem i organizacją projektów, umiejętnościami interpersonalnymi. Program kierunku łączy efekty kształcenia z obszaru nauk społecznych (70%) i nauk ścisłych (30%). Kierunek łączy dwa odseparowane od siebie obszary wiedzy i nauk wychodząc naprzeciw specyfice współczesnych wyzwań społeczeństwa informacyjnego i rynku pracy.

Szczegółowy program studiów

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

 • Elektroniczna administracja – przygotowuje do pracy w administracji publicznej i prywatnej m.in. przy użyciu narzędzi ICT. Wśród przedmiotów na tej specjalności są: Elektroniczne formy demokracji, E-usługi publiczne, Informatyzacja sektora publicznego, Marketing terytorialny
 • E-przedsiębiorczość – przygotowuje do załażenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej z wykorzystaniem ITC. Wśród propozycji przedmiotów tej specjalności znalazły się: E-biznes, Kreowanie wizerunku firmy, Zarządzanie informacją elektroniczną, Start up, Negocjacje w biznesie

Podział na specjalności będzie dokonywany przed rozpoczęciem III semestru. Wybór specjalności następuje w procesie rekrutacji.

Sylwetka absolwenta

Absolwenta kierunku Społeczeństwo informacyjne (studia I stopnia) charakteryzuje przygotowanie z dwóch obszarów: nauk społecznych i ścisłych. W zakresie nauk społecznych ma wiedzę na temat dynamiki społeczeństwa informacyjnego, rozwoju technologicznego, administracji, procesów politycznych i społecznych, socjotechniki, globalizacji i stosunków międzynarodowych, historii i funkcjonowania państwa, prawa, politologii, komunikacji społecznej. Dodatkowo jest wyposażony w kompetencje miękkie dotyczące pracy zespołowej, negocjacji i rozwiązywania sporów, autoprezentacji i wystąpień publicznych. W zakresie nauk ścisłych absolwenci dysponują wiedzą o metodach obliczeniowych i algorytmicznych, systemach informatycznych i programowania, administrowania i zarządzania sieciami i projektami. Tak sprofilowana wiedza znajduje rozwinięcie w umiejętności adaptowania wiedzy z zakresu nauk społecznych na potrzeby tworzenia analiz, ekspertyz i rozwiązywania problemów o charakterze społeczno-technologicznym, administracyjnym i związanych z przedsiębiorczością. Absolwent jest przygotowany do programowania, zarządzania bazami danych i przepływem informacji; pracy z popularnymi aplikacjami multimedialnymi i biznesowymi; działania na polu komunikacji społecznej i marketingu w mediach, szczególnie społecznościowych.

Możliwości zatrudnienia

Kierunek ma za zadanie przygotować przyszłych pracowników administracji publicznej, sektora pozarządowego, agencji marketingowych i komunikacji społecznej, sektora informatycznego, a także wspomagać rozwój samozatrudnienia. Absolwenci będą potrafili rozpoznawać i rozwiązywać problemy na styku: społeczeństwo - systemy informacyjne; przedsiębiorczość – zarządzanie przepływem danych. Dzięki połączeniu szeroko rozumianej wiedzy z zakresu nauk społecznych, w tym m.in. funkcjonowania państwa i świata, administracji, prawa, ekonomii oraz pogłębionej znajomości narzędzi informatycznych i środowiska internetowego, absolwenci będą przygotowani do kreatywnego rozwiązywania zadań w obliczu wyzwań technologicznych.

Możliwości rozwoju

 • Grupa najlepszych studentów - w wyniku zagwarantowanych staży w biznesie, organizacjach pozarządowych i administracji m.in. Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, Urzędzie Statystycznym (oddział Lublin) - ma szansę wejść na rynek pracy jeszcze przed ukończeniem studiów.

Więcej informacji na stronie wydziałowej: www.politologia.pl

Dlaczego UMCS?

related Programy wymiany studenckiej 
(MOST, Erasmus i inne)
related Stypendia related Akademiki
related Sport related Miasteczko Akademickie related Biuro Rozwoju Kompetencji
related Organizacje studenckie related Program Absolwent related Lubelski Rower Miejski
 related Akademickie Centrum Kultury related Radio Centrum related TV UMCS