Public relations i zarządzanie informacją

Kierunek
Public relations i zarządzanie informacją
Stopień studiów
studia I stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Przedmioty maturalne
geografia
historia
język polski
język obcy nowożytny
matematyka
wiedza o społeczeństwie
Zasady kwalifikacji na kierunek
  • dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. 
  • sprawdzian predyspozycji obejmuje rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem na temat motywacji do podjęcia studiów oraz jego zainteresowań. Kryteria oceny predyspozycji zawodowych dotyczą następujących aspektów:

1) wiedza o teorii komunikacji społecznej;

2) kultura języka (umiejętność budowania spójnych wypowiedzi);

3) zdolności interakcyjne (umiejętność nawiązania i utrzymania kontaktu interpersonalnego, także na poziomie komunikacji niewerbalnej);

4) motywacja do podjęcia studiów i wykonywania w przyszłości zawodu specjalisty ds. public relations.

 

Opis

Kierunek skierowany jest do pasjonatów mediów i marketingu, którzy swoją przyszłość wiążą z pracą w szeroko pojętej branży komunikacji społecznej.

Jako student kierunku, nabędziesz wiedzę teoretyczną z zakresu podstawowych obszarów nauk społecznych/humanistycznych: nauk o komunikacji społecznej i mediach, nauk o polityce, psychologii, socjologii, filozofii, prawa, ekonomii, nowych technologii komunikacyjnych, sztuk audiowizualnych. Kierunek oferuje zajęcia o charakterze praktycznym, nakierowane na rozpoznanie specyfiki branży public relations i nabycie niezbędnych na rynku pracy kompetencji związanych z projektowaniem i realizacją kampanii public relations (komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej), budowania i podtrzymywania relacji z mediami, tworzenia różnorodnych tekstów medialnych, informacyjnych i wizerunkowych. Podczas studiów poznasz także mechanizmy funkcjonowania środowiska informacyjnego człowieka, profesjonalne źródła informacji oraz zasady i sposoby skutecznego poszukiwania i organizowania zasobów informacji.

Proponowany program studiów jest konkurencyjny i unikalny w skali regionu – stwarza możliwość kompleksowego wykształcenia specjalistycznego w ramach trzyletnich studiów licencjackich. Ze względu na dynamiczny rozwój dziedziny jaką jest public relations oraz udoskonalenie narzędzi do kreowania i zarządzania wizerunkiem, kierunek odpowiada potrzebom nowoczesnego rynku pracy. Dodatkowym atutem kierunku jest jego praktyczny wymiar, co ma szczególne znaczenie w odniesieniu do potencjalnych możliwości odnalezienia się absolwentów na wymagającym rynku pracy.

Specjalności do wyboru:

- zarządzanie wizerunkiem

- zarządzanie mediami społecznościowymi

 

Absolwent kierunku public relations i zarządzanie informacją odnajdzie się na rynku pracy w różnorodnych funkcjach i branżach wymagających projektowania i prowadzenia sprawnych kampanii wizerunkowych, medialnych i komunikacyjnych, a w szczególności jako:

- doradca wizerunkowy różnych podmiotów: organizacji, instytucji, przedsiębiorstw;
- doradca w zakresie komunikacji w firmach i w instytucjach;
- specjalista w zakresie kreowania wizerunku osób publicznych (polityków, sportowców, aktorów);
- pracownik agencji marketingowych, reklamowych, public relations;
- pracownik działów marketingowych i pr różnych organizacji i firm;
- trener kreowania wizerunku, skutecznej komunikacji i zarządzania social mediami;
- rzecznik prasowy organizacji, instytucji lub firm;
- organizator wydarzeń specjalnych;
- specjalista z zakresu komunikacji z klientami i interesariuszami;
- specjalista z zakresu zarządzania wizerunkiem;
- specjalista zarządzania mediami społecznościowymi;
- specjalista zarządzania informacją;
- copywriter i content writer.