Public relations i zarządzanie informacją

Kierunek
Public relations i zarządzanie informacją
Stopień studiów
studia I stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Przedmioty maturalne
geografia
historia
język polski
język obcy nowożytny
matematyka
wiedza o społeczeństwie
Zasady kwalifikacji na kierunek
  • dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. 
  • sprawdzian predyspozycji obejmuje rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem na temat motywacji do podjęcia studiów oraz jego zainteresowań. Kryteria oceny predyspozycji zawodowych dotyczą następujących aspektów:

1) wiedza o teorii komunikacji społecznej;

2) kultura języka (umiejętność budowania spójnych wypowiedzi);

3) zdolności interakcyjne (umiejętność nawiązania i utrzymania kontaktu interpersonalnego, także na poziomie komunikacji niewerbalnej);

4) motywacja do podjęcia studiów i wykonywania w przyszłości zawodu specjalisty ds. public relations.

 

Opis

Public relations i zarządzenie informacją jest kierunkiem przeznaczonym dla osób, które interesują się mediami, marketingiem oraz komunikacją społeczną. Intryguje ich wizerunek, jego kreacja oraz promocja. Chciałyby poszerzyć wiedzę w zakresie zarządzania mediami społecznościowymi. Kierunek jest odpowiedzią zarówno na oczekiwania studentów jak i rynku pracy.

Jako student kierunku, nabędziesz wiedzę teoretyczną z zakresu podstawowych obszarów nauk społecznych/humanistycznych: nauk o komunikacji społecznej i mediach, nauk o polityce, psychologii, socjologii, filozofii, prawa, ekonomii, nowych technologii komunikacyjnych, sztuk audiowizualnych. Kierunek oferuje zajęcia o charakterze praktycznym, nakierowane na rozpoznanie specyfiki branży public relations i nabycie niezbędnych na rynku pracy kompetencji związanych z projektowaniem i realizacją kampanii public relations (komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej), budowania i podtrzymywania relacji z mediami, tworzenia różnorodnych tekstów medialnych, informacyjnych i wizerunkowych. Podczas studiów poznasz także mechanizmy funkcjonowania środowiska informacyjnego człowieka, profesjonalne źródła informacji oraz zasady i sposoby skutecznego poszukiwania i organizowania zasobów informacji.

Proponowany program studiów jest konkurencyjny i unikalny w skali regionu – stwarza możliwość kompleksowego wykształcenia specjalistycznego w ramach trzyletnich studiów licencjackich.
W trakcie studiowania poznasz zasady i specyfikę public relations i zarządzania informacją, a także ich uwarunkowania społeczne, polityczne, prawne, etyczne i kulturowe. Zgłębisz teorię i historię komunikacji społecznej. Poznasz mechanizmy funkcjonowania środowiska informacyjnego człowieka, profesjonalne źródła informacji oraz zasady i sposoby skutecznego poszukiwania i organizowania zasobów informacji. Nauczysz się jak projektować i realizować kampanię public relations, rozwiązywać kryzysy wizerunkowe oraz jak skutecznie kreować wizerunek oraz nim zarządzać. Podczas zajęć warsztatowych dla specjalności nauczysz się m.in. edycji i montażu materiałów audiowizualnych, fotoedycji, analizy danych, wizualizacji danych, storytellingu, brandingu, technik negocjacji.

Specjalności do wyboru:

- zarządzanie wizerunkiem

- zarządzanie mediami społecznościowymi

Szczegółowy program studiów można pobrać ze strony: https://www.umcs.pl/pl/program,19587.htm. 

Możliwości rozwoju:

Swoje umiejętności będziesz mógł rozwijać w trakcie warsztatów prowadzonych przez specjalistów oraz podczas spotkań Studenckiego Koła Dziennikarskiego, Koła Medialno-Teatralnego czy Koła Naukowego Medialno-Popkulturowego „Produktywni”. Będziesz mógł także dołączyć do redakcji TV UMCS, Radia Centrum, dwumiesięcznika „#kulturalnie” oraz magazynu „Polformance”.

Możliwości zatrudnienia i dalszego kształcenia:


Jako absolwent kierunku Public relations i zarządzanie informacją odnajdziesz się na rynku pracy w różnorodnych funkcjach i branżach wymagających projektowania i prowadzenia sprawnych kampanii wizerunkowych, medialnych i komunikacyjnych, a w szczególności jako:
- doradca wizerunkowy różnych podmiotów: organizacji, instytucji, przedsiębiorstw
- doradca w zakresie komunikacji w firmach i w instytucjach
- specjalista w zakresie kreowania wizerunku osób publicznych (polityków, sportowców, aktorów)
- pracownik agencji marketingowych, reklamowych, public relations
- pracownik działów marketingowych i pr różnych organizacji i firm
- trener kreowania wizerunku, skutecznej komunikacji i zarządzania social mediami
- rzecznik prasowy organizacji, instytucji lub firm
- organizator wydarzeń specjalnych
- specjalista z zakresu komunikacji z klientami i interesariuszami
- specjalista z zakresu zarządzania wizerunkiem
- specjalista zarządzania mediami społecznościowymi
- specjalista zarządzania informacją
- copywriter i content writer
Po studiach będziesz mógł także kontynuować kształcenie na jednym z naszych kierunków: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz Produkcja medialna.

 

Dlaczego UMCS?

related Programy wymiany studenckiej 
(MOST, Erasmus i inne)
related Stypendia related Akademiki
related Sport related Miasteczko Akademickie related Biuro Rozwoju Kompetencji
related Organizacje studenckie related Program Absolwent related Lubelski Rower Miejski
 related Akademickie Centrum Kultury related Radio Centrum related TV UMCS