Produkcja medialna

Kierunek
Produkcja medialna
Stopień studiów
studia I stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Przedmioty maturalne
geografia
historia
język polski
język obcy nowożytny
matematyka
wiedza o społeczeństwie
Zasady kwalifikacji na kierunek

Podczas kwalifikacji pod uwagę brane będą dwa przedmioty spośród:

  • dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.
Opis

Studia na kierunku Produkcja medialna kierowane są do osób koncentrujących się na pracy w mediach elektronicznych lub kierunkach pokrewnych (prasa, reklama, marketing, public relations, media społecznościowe); osób pragnących w przyszłości zajmować się organizacją i kierowaniem projektów z dziedziny nowych mediów interaktywnych, a także do osób pragnących kreować wirtualny świat gier oraz zajmować się produkcją wydarzeń multimedialnych. Niewątpliwym atutem kierunku Produkcja medialna jest jego praktyczny wymiar, dzięki czemu absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia pracy zawodowej i odnalezienia się na wymagającym rynku pracy. Zajęcia warsztatowe prowadzone są przez specjalistów w swoich dziedzinach, praktyków z branży medialnej. Część zajęć realizowana jest bezpośrednio w instytucjach, które współpracują przy realizacji programu studiów. Większość zajęć odbywa się w Inkubatorze Medialno-Artystycznym, który posiada profesjonalne zaplecze techniczne. Do dyspozycji studentów są pracownie multimedialne: dziennikarstwa radiowego, telewizyjnego, prasowego i internetowego, pracownie fotograficzne oraz pracownie filmowe i teatralne; m.in. profesjonalne studio telewizyjne i stanowiska do montażu obrazu i dźwięku oraz wykonywania animacji. Wysokiej klasy sprzęt, jakim dysponuje Inkubator Medialno-Artystyczny jest wartością unikatową nie tylko w skali miasta Lublina, ale całego regionu.

W trakcie studiów zgłębisz teorie mediów, komunikacji społecznej oraz medialnej. Poznasz specyfikę współczesnego kina, kultury, literatury, sztuki oraz reklamy. Zapoznasz się m.in. z podstawami reżyserii, scenopisarstwa, grafiki komputerowej, infobrokeringu, technikami animacji komputerowej. Nauczysz się konstruować przekaz medialny.  

Wykaz specjalności w ramach kierunku

  1. Multimedia – na tej specjalności nabędziesz umiejętności tworzenia autorskich projektów audiowizualnych. .
  2. Organizacja produkcji medialnej – przygotuje Cię do pracy w produkcjach telewizyjnych i filmowych, w tym również będziesz zgłębiał sztukę negocjacji, kosztorysowania, finansowania, promocji produkcji medialnej.

Dodatkowo w programie studiów przewidziane są przedmioty specjalizacyjne oraz fakultatywne, pozwalające na zdobycie pogłębionej wiedzy i rozwój w danej dziedzinie.

Szczegółowy program studiów można pobrać ze strony: https://www.umcs.pl/pl/program,19585.htm.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

Zdobędzie między innymi wiedzę teoretyczną z zakresu podstawowych obszarów nauk społecznych/humanistycznych/ekonomicznych: psychologii, socjologii, kultury, literatury, sztuki, prawa, ekonomii, nowych technologii komunikacyjnych, sztuk audiowizualnych.

Najistotniejsze dla profilu kształcenia w ramach kierunku są zajęcia praktyczne, pozwalające jego absolwentowi swobodnie poruszać się w świecie kreowania cyfrowej rzeczywistości medialnej. Należą do nich między innymi takie umiejętności, jak: kreatywne programowanie; tworzenie aplikacji multimedialnych; realizowanie animacji reklamowych; opracowywanie materiałów dziennikarskich dla wielu platform itp.

Możliwości zatrudnienia

Absolwenci Produkcji medialnej znajdują zatrudnienie przy realizacji i edycji programów na różnych platformach komunikacyjnych. Odnajdują się na planach produkcji reklam i w domach mediowych. Pracują w redakcjach mediów internetowych, agencjach public relations, działach komunikacji w firmach komunikacyjnych. Dzięki nabytym umiejętnościom są pożądanymi na rynku pracy freelancerami, świadczącymi kompleksowe usługi z zakresu marketingu internetowego bądź infobrokeringu.

Po studiach będziesz mógł także kontynuować kształcenie na jednym z naszych kierunków: Produkcja medialna oraz Dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

Możliwości rozwoju

Swoje umiejętności będziesz mógł rozwijać w trakcie warsztatów prowadzonych przez specjalistów oraz podczas spotkań Studenckiego Koła Dziennikarskiego, Koła Medialno-Teatralnego czy Koła Naukowego Medialno-Popkulturowego „Produktywni”. Będziesz mógł także dołączyć do redakcji TV UMCS, Radia Centrum, dwumiesięcznika „#kulturalnie” oraz magazynu „Polformance”. Okazją do nabycia doświadczenia daje też współpraca z instytucjami takimi jak: Centrum Spotkania Kultur, Centrum Kultury w Lublinie, Warsztaty Kultury w Lublinie, Teatr Stary w Lublinie, Teatr Andersena w Lublinie,  Ośrodek Brama Grodzka-Teatr NN w Lublinie, firma produkująca gry - Mocap.pl, TVP3 Lublin. Będziesz miał okazję doskonalić swoje umiejętności w ramach warsztatów filmowych i telewizyjnych organizowanych przez Wydział Politologii i Dziennikarstwa, a także podczas organizacji festiwali, m.in. festiwalu etiud studentów PWSFTviT „Łodzią po Wiśle w Lublinie”.

Dodatkowe informacje

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Politologii.

Uwagi:
Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Politologii, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej www.politologia.umcs.pl