Produkcja medialna

Kierunek
Produkcja medialna
Stopień studiów
studia I stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Przedmioty maturalne
geografia
historia
język polski
język obcy nowożytny
matematyka
wiedza o społeczeństwie
Zasady kwalifikacji na kierunek

Podczas kwalifikacji pod uwagę brane będą dwa przedmioty spośród:

  • dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.
Opis

Studia na kierunku Produkcja medialna kierowane są do osób koncentrujących się na pracy w mediach elektronicznych lub kierunkach pokrewnych (prasa, reklama, marketing, public relations); osób pragnących w przyszłości zajmować się organizacją i kierowaniem projektów z dziedziny nowych mediów interaktywnych. Niewątpliwym atutem kierunku Produkcja medialna jest jego praktyczny wymiar, dzięki czemu absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia pracy zawodowej i odnalezienia się na wymagającym rynku pracy. Zajęcia warsztatowe prowadzone są przez specjalistów w swoich dziedzinach, praktyków z branży medialnej. Większość zajęć odbywa się w Inkubatorze Medialno-Artystycznym, który posiada profesjonalne zaplecze techniczne. Do dyspozycji studentów są pracownie multimedialne: dziennikarstwa radiowego, telewizyjnego, prasowego i internetowego, pracownie fotograficzne oraz pracownie filmowe i teatralne. Wysokiej klasy sprzęt, jakim dysponuje Inkubator Medialno-Artystyczny jest wartością unikatową nie tylko w skali miasta Lublina, ale całego regionu.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Podstawy grafiki komputerowej; Podstawy reżyserii; Wybrane problemy kina; Gatunki medialne; Zarządzanie przedsiębiorstwem wielomedialnym; Mediatyzacja sfery publicznej; Wiedza o sztukach audiowizualnych; Public relations; Techniki animacji komputerowej; Sztuka dźwięku; Wprowadzenie do infobrokeringu; Storytelling w mediach; Metodologia nauk o mediach; Komunikacja marketingowa; Dyskurs w nowych mediach; Semiotyka kultur popularnych. Dodatkowo w programie studiów przewidziane są przedmioty specjalizacyjne oraz fakultatywne, pozwalające na zdobycie pogłębionej wiedzy i rozwój w danej dziedzinie.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://phavi.umcs.pl/at/attachments/2015/0903/114345-produkcja-medialna-i-st-stacj-2015-2016.pdf

Wykaz specjalności w ramach kierunku

  1. Multimedia – w ramach specjalności student realizuje następujące przedmioty: Warsztat operatorski; Warsztat fotografii cyfrowej; Warsztat copywritera; Warsztat scenopisarski; Warsztat montażu; Warsztat produkcji medialnej; Warsztat postprodukcji multimedialnej (dźwięk, obraz, grafika); Podstawy DTP i poligrafii cyfrowej; Animacja multimedialna.
  2. Organizacja produkcji medialnej – w ramach specjalności student realizuje następujące przedmioty: Ekonomia i finansowanie produkcji multimedialnej; Development w produkcji medialnej; Kosztorysowanie produkcji medialnych; Podstawy sztuki operatorskiej; Technologia produkcji w mediach; Dystrybucja i promocja w mediach; Sztuka negocjacji; Planowanie kampanii reklamowych; Warsztat postprodukcji medialnej.

Podział na specjalności będzie dokonywany przed rozpoczęciem III semestru.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

Zdobędzie między innymi wiedzę teoretyczną z zakresu podstawowych obszarów nauk społecznych/humanistycznych/ekonomicznych: psychologii, socjologii, kultury, literatury, sztuki, prawa, ekonomii, nowych technologii komunikacyjnych, sztuk audiowizualnych.

Najistotniejsze dla profilu kształcenia w ramach kierunku są zajęcia praktyczne, pozwalające jego absolwentowi swobodnie poruszać się w świecie kreowania cyfrowej rzeczywistości medialnej. Należą do nich między innymi takie umiejętności, jak: kreatywne programowanie; tworzenie aplikacji multimedialnych; realizowanie animacji reklamowych; opracowywanie materiałów dziennikarskich dla wielu platform itp.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do produkcji i edycji programów na wielu platformach komunikacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem potencjału nowych technologii komunikacyjnych. Ponadto w ramach kierunku kształcić się też będzie kadrę zarządzającą (kierowników produkcji, producentów) przedsięwzięć związanych z produkcją interaktywnych mediów cyfrowych obejmujących Internet, telewizję cyfrową, gry komputerowe, prezentacje multimedialne, cyfrowe efekty specjalne dla potrzeb filmu i telewizji, produkcję wideo i DVD, aplikacje urządzeń mobilnych.

Możliwości rozwoju

Dzięki działalności w kołach naukowych studenci mają możliwość realizowania swoich zainteresowań, pisząc i redagując czasopisma studenckie takie jak „Polformance” czy „Ofensywa”. Biorą udział w warsztatach radiowej „Trójki” czy tygodnika „Polityka”, a także uczestniczą w programie „Młodzież Kontra, czyli… Pod Ostrzałem”. Mogą dodatkowo doskonalić swoje umiejętności w ramach warsztatów z zakresu redagowania portalu internetowego lub redagowania czasopisma. Zajęcia te organizowane są dodatkowo w ramach projektu: Dziennikarstwo ekologiczne – nowa jakość w edukacji medialnej”.

Dodatkowe informacje

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Politologii.

Uwagi:
Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Politologii, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej www.politologia.umcs.pl