Prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej

Kierunek
Prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej
Stopień studiów
studia II stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Prawa i Administracji
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Opis

Prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej to studia II stopnia stworzone z myślą o absolwentach studiów związanych z naukami społecznymi (w szczególności z zakresu nauk prawnych, o polityce, administracji czy bezpieczeństwie), ale także humanistycznych (neofilologicznych bądź lingwistycznych). Umożliwią zdobycie wiedzy w zakresie prawa międzynarodowego i prawa UE, a także umiejętność posługiwania się terminologią specjalistyczną, co ułatwi absolwentowi pracę w zespołach międzynarodowych. Program kształcenia oparty jest na standardach francuskich i nawiązuje do programu prowadzonego przez Uniwersytet Lotaryński w Nancy.

W ramach specjalności prawo Unii Europejskiej istnieje możliwość uzyskania również dyplomu Uniwersytetu Lotaryńskiego w Nancy. Studia w systemie podwójnego dyplomowania pozwalają na poszerzenie wiedzy, zdobycie dodatkowych umiejętności i stwarza nowe perspektywy zawodowe. Część zajęć odbywa się w języku francuskim z udziałem kadry z Uniwersytetu Lotaryńskiego, dlatego od studentów wymagana będzie znajomość języka francuskiego na poziomie B2. Jeżeli nie masz certyfikatu, to nie przejmuj się, sprawdzimy Twoją znajomość języka francuskiego.

 

Dwie specjalności do wyboru po ukończeniu I semestru studiów:

– prawo międzynarodowe

– prawo Unii Europejskiej

 

 

Absolwent kierunku prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej posiada wiedzę specjalistyczną na temat prawa międzynarodowego i prawa UE, jak również jest obeznany z terminologią prawniczą w tym zakresie. Absolwent zna źródła prawa międzynarodowego i unijnego, zna bazy udostępniające ww. akty prawne, zna zasady stosowania norm prawa międzynarodowego i unijnego, metody wykładni oraz relacje prawa krajowego do prawa międzynarodowego czy unijnego niezbędne w pracy specjalisty z zakresu prawa unijnego i/lub międzynarodowego. Dzięki temu, że w toku prowadzonych zajęć poznał genezę i ewolucję prawa międzynarodowego i prawa UE oraz główne tendencje rozwojowe w tym zakresie potrafi odpowiednio identyfikować dylematy współczesnej cywilizacji w zakresie prawa międzynarodowego oraz prawa UE w życiu społecznym.

Dla osób zainteresowanych aplikacją dyplomatyczno-konsularną ukończenie studiów na tym kierunku będzie, po spełnieniu dodatkowych wymogów, swoistym przygotowaniem do egzaminu wstępnego. Osoby, które posiadają dodatkową znajomość języków obcych i są tłumaczami tekstów specjalistycznych z obszaru prawa unijnego oraz prawa międzynarodowego, będą posiadały dodatkowo szeroki zasób specjalistycznej wiedzy i terminologii z zakresu przedmiotu ich tłumaczeń.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach:

– instytucje i organy UE,

– organizacje międzynarodowe,

– organy samorządu terytorialnego mające w swoich zadaniach współpracę międzynarodową

 

Możliwości zatrudnienia po studiach (podwójne dyplomowanie):

– Francusko-Polska Izba Gospodarcza w Warszawie

– instytucje i organy UE

– organizacje międzynarodowe

– organy samorządu terytorialnego mające w swoich zadaniach współpracę międzynarodową

– kancelarie międzynarodowe (w tym kancelarie prawnicze)

– biura poselskie

– korporacje międzynarodowe