Prawo

Kierunek
Prawo
Stopień studiów
studia jednolite magisterskie
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Prawa i Administracji
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Przedmioty maturalne
biologia
chemia
fizyka
fizyka i astronomia
geografia
historia
język polski
język obcy nowożytny
matematyka
wiedza o społeczeństwie
Zasady kwalifikacji na kierunek

Podczas kwalifikacji pod uwagę brane będą:

  • dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny (angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski, włoski), język łaciński i kultura antyczna, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, fizyka i astronomia, fizyka, chemia, biologia
Opis

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Prawo cywilne, Postępowanie cywilne, Prawo karne, Postępowanie karne, Prawo administracyjne, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Prawo handlowe, Prawo finansowe, Prawo konstytucyjne, Prawo pracy, Prawo Unii Europejskiej, Prawo międzynarodowe publiczne, Teoria i filozofia prawa.

Studentom kierunku oferowany jest również szeroki wybór przedmiotów kierunkowych i monograficznych umożliwiających pogłębienie wiedzy w wybranych dziedzinach prawa. W ofercie dydaktycznej znajdują się ponadto lektoraty z języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego oraz rosyjskiego.

Przedmiotem dającym możliwość weryfikacji praktycznych umiejętności Studenta jest Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna – przedmiot kierunkowy, w ramach którego Studenci świadczą nieodpłatną pomoc prawną osobom niezamożnym.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://syjon.umcs.lublin.pl/merovingian/course/show/1095/

Wykaz specjalności w ramach kierunku

W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalizacji.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

  • Posiada wiedzę zawodową z zakresu wszystkich najważniejszych działów prawa.
  • Posiada podstawy teoretyczne dotyczące zasad dokonywania wykładni prawa.
  • Opanuje biegle znajomość języka prawnego i prawniczego.
  • Jest zapoznany z działalnością sądów, prokuratur oraz kancelarii prawniczych w praktyce.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

  • sądach i prokuraturach,
  • organach administracji publicznej,
  • wszelkiego rodzaju instytucje oraz organizacje niepubliczne, w których wymagana jest wiedza prawnicza

Ponadto ukończenie studiów prawniczych daje możliwość podjęcia aplikacji, które są niezbędne dla uzyskania uprawnień do wykonywania takich zawodów prawniczych, jak: sędzia, prokurator, adwokat, radca prawny, notariusz czy komornik.

Możliwości rozwoju

Wydział Prawa i Administracji oferuje studentom możliwość rozwoju w:

Dodatkowe informacje

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Prawa i Administracji.

Uwagi: Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej: http://www.umcs.pl/pl/wydzial-prawa-i-administracji-umcs-w-lublinie,50.htm