Prawno-biznesowy

Kierunek
Prawno-biznesowy
Stopień studiów
studia I stopnia
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Ekonomiczny
Wydział Prawa i Administracji
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Przedmioty maturalne
biologia
chemia
filozofia
fizyka
fizyka i astronomia
geografia
historia
historia sztuki
historia muzyki
informatyka
język polski
język obcy nowożytny
język łaciński i kultura antyczna
język mniejszości narodowych i mniejszości etnicznych
język regionalny
matematyka
wiedza o społeczeństwie
wiedza o tańcu
Zasady kwalifikacji na kierunek

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Opis

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Prawo cywilne, Postępowanie cywilne, Prawo karne, Postępowanie karne, Prawo administracyjne, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Prawo handlowe, Prawo finansowe, Prawo konstytucyjne, Prawo pracy, Prawo Unii Europejskiej, Prawo międzynarodowe publiczne, Teoria i filozofia prawa.

Studentom kierunku oferowany jest również szeroki wybór przedmiotów kierunkowych i monograficznych umożliwiających pogłębienie wiedzy w wybranych dziedzinach prawa. W ofercie dydaktycznej znajdują się ponadto lektoraty z języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego oraz rosyjskiego.

Przedmiotem dającym możliwość weryfikacji praktycznych umiejętności Studenta jest Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna – przedmiot kierunkowy, w ramach którego Studenci świadczą nieodpłatną pomoc prawną osobom niezamożnym.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://syjon.umcs.lublin.pl/merovingian/course/show/1095/

Wykaz specjalności w ramach kierunku

W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalizacji.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

  • Posiada wiedzę zawodową z zakresu wszystkich najważniejszych działów prawa.
  • Posiada podstawy teoretyczne dotyczące zasad dokonywania wykładni prawa.
  • Opanuje biegle znajomość języka prawnego i prawniczego.
  • Jest zapoznany z działalnością sądów, prokuratur oraz kancelarii prawniczych w praktyce.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

  • sądach i prokuraturach,
  • organach administracji publicznej,
  • wszelkiego rodzaju instytucje oraz organizacje niepubliczne, w których wymagana jest wiedza prawnicza

Ponadto ukończenie studiów prawniczych daje możliwość podjęcia aplikacji, które są niezbędne dla uzyskania uprawnień do wykonywania takich zawodów prawniczych, jak: sędzia, prokurator, adwokat, radca prawny, notariusz czy komornik.

Możliwości rozwoju

Wydział Prawa i Administracji oferuje studentom możliwość rozwoju w:

Dodatkowe informacje

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Prawa i Administracji.

Uwagi: Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej: http://www.umcs.pl/pl/wydzial-prawa-i-administracji-umcs-w-lublinie,50.htm

 

Więcej informacji na stronie wydziałowej: www.prawo.umcs.pl

Dlaczego UMCS?

related Programy wymiany studenckiej 
(MOST, Erasmus i inne)
related Stypendia related Akademiki
related Sport related Miasteczko Akademickie related Biuro Rozwoju Kompetencji
related Organizacje studenckie related Program Absolwent related Lubelski Rower Miejski
 related Akademickie Centrum Kultury related Radio Centrum related TV UMCS