Portugalistyka: studia portugalsko - brazylijskie

Kierunek
Portugalistyka: studia portugalsko - brazylijskie
Stopień studiów
studia I stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Humanistyczny
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Przedmioty maturalne
język polski
język obcy nowożytny
Zasady kwalifikacji na kierunek

Podczas rekrutacji pod uwagę brany będzie:

 • dowolny język obcy nowożytny;
 • język polski
Opis

Program studiów obejmuje naukę:

 • języka portugalskiego (od podstaw) – zajęcia praktyczne i specjalistyczne, w tym m.in. język prawa, ekonomii, medycyny, nauk przyrodniczych, Internetu i współczesnej komunikacji;
 • języka hiszpańskiego (od podstaw);
 • języka angielskiego (lektorat);
 • teorii i praktyki tłumaczenia;
 • cywilizacji, kultury, literatury i historii krajów portugalskojęzycznych.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów licencjackich

 • posiada znajomość języka portugalskiego na poziomie C1 oraz kultury krajów portugalskojęzycznych;
 • legitymuje się kompetencjami językowymi potrzebnymi w pracy między innymi w placówkach dyplomatycznych, biurach podróży, redakcjach, wydawnictwach i placówkach kultury;
 • posiada praktyczne umiejętności w zakresie sporządzania korespondencji w języku portugalskim, analizy i tłumaczenia specjalistycznych dokumentów i tekstów z dziedziny ekonomii i marketingu, finansów, prawa, polityki, turystyki, a także tekstów technicznych i przyrodniczych, tłumaczenia negocjacji, prezentacji biznesowych oraz wystąpień publicznych.

Kierunek daje możliwość realizacji części studiów w:

 • 9 uniwersytetach w Portugalii (Lizbona, Porto, Coimbra, Faro, Vila Real, Castelo Branco, Covilhã);
 • 5 w Brazylii (Brasilia, Passo Fundo, Ijuí, Pernambuco, Porto Alegre).

Dodatkowe informacje:

Jedyne w Polsce Centrum Języka Portugalskiego/Camões przy UMCS w Lublinie oferuje możliwość uczestnictwa w ciekawych imprezach kulturalnych, korzystania z bogatych zasobów bibliotecznych, a także uzyskania międzynarodowych certyfikatów języka portugalskiego: CAPLE – wariant europejski oraz CELPE-BRAS – wariant brazylijski.