Polsko-Niemieckie Studia Kulturowe i Translatorskie

Kierunek
Polsko-Niemieckie Studia Kulturowe i Translatorskie
Stopień studiów
studia I stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Humanistyczny
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Przedmioty maturalne
język polski
język obcy nowożytny
Opis