Fizjoterapia

Kierunek
Fizjoterapia
Stopień studiów
studia jednolite magisterskie
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
praktyczny
Wydział
Wydział Zamiejscowy w Puławach
Obszar kształcenia
Nauki przyrodnicze
Przedmioty maturalne
biologia
chemia
fizyka
fizyka i astronomia
matematyka
Zasady kwalifikacji na kierunek

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc.

Z uwagi na eksperymentalny charakter studiów, warunkiem ich podjęcia jest dostarczenie zaświadczenia od lekarza Medycyny Pracy.

Opis

Fizjoterapia to studia o profilu praktycznym z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Kierunek ten wpisuje się w tzw. inteligentne specjalizacje, tj. dziedziny, na które poszczególne regiony naszego kraju postawią w gospodarce i współpracującej z nią nauce w okresie 2014–2020.

Program studiów jest dostosowany do oczekiwań regionalnego rynku pracy. Został opracowany przez pracowników UMCS w Lublinie i był opiniowany m.in. przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, Dyrektora Zakładu Fizjoterapii i Masażu BIO-RELAX oraz członków zarządu Centrum Medycznego „Internus”.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Anatomia prawidłowa człowieka, Anatomia funkcjonalna, Fizjoterapia ogólna, Fizjologia, Podstawy fizjoterapii w neurologii i neurochirurgii, Fizjoterapia kliniczna w neurologii i neurochirurgii, Kwalifikowalna pierwsza pomoc medyczna, Podstawy żywienia człowieka, Kinezjologia, Kinezyterapia, Podstawy pielęgnowania osób niepełnosprawnych, Odnowa biologiczna, Fizykoterapia, Podstawy fizjoterapii w ortopedii i tramuatologii, Rehabilitacja społeczna i zawodowa, Fizjoterapia w medycynie sportowej .

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: www.pulawy.umcs.pl W zakładce: Dla studentów/Programy studiów

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu wybranych nauk medycznych i kultury fizycznej niezbędne do zapobiegania niepełnosprawności oraz usprawnienia osób w różnym wieku, przywracania sprawności i wydolności fizycznej osób w różnym wieku i przy różnym stanie zdrowia.
 • będzie posiadać niezbędne kompetencje w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) dla celów leczniczych oraz profilaktycznych.
 • posiadać będzie predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi.
 • będzie przygotowany merytorycznie do poprawnego demonstrowania i przeprowadzania ćwiczeń fizycznych wśród osób chorych oraz z niepełnosprawnością.
 • będzie posiadać uprawnienia do wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Będzie również przygotowany do planowania i realizowania całego procesu rehabilitacyjnego. Zostanie wyposażony w wiedzę specjalistyczną z zakresu fizjoterapii oraz innych dyscyplin naukowych, które uzupełniają humanistyczne przygotowanie do wykonywania zawodu m.in. dziedzin etyki i medyczno-prawnych.
 • będzie przygotowany do wykonywania wszystkich obowiązkowych zabiegów fizjoterapeutycznych, a także do sprawowania kontroli efektywności procesu fizjoterapii.
 • będzie posiadać znajomość języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów.
 • Zrealizowany program studiów umożliwia absolwentowi podjęcie studiów drugiego stopnia.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • szpitalach klinicznych na różnych oddziałach
 • przychodniach i w gabinetach specjalistycznych
 • sanatoriach
 • szpitalach uzdrowiskowych
 • ośrodkach odnowy biologicznej i SPA
 • przychodniach medycyny sportowej i klubach sportowych.

Absolwent będzie przygotowany do prowadzenia samodzielnej działalności oraz wykonywania usług rehabilitacyjnych w miejscu zamieszkania chorego.

Wydział Zamiejscowy oferuje studentom możliwość udziału:

 • w Samorządzie Studentów: www.pulawy.umcs.pl w zakładce Dla Studentów/Samorząd Studentów
 • w praktykach:
  - w Zakładzie Leczniczym „Uzdrowisko Nałęczów” S.A. w Nałęczowie,
  - Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Puławach,
  - Centrum Medycznym Internus Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach,
  - w Zakładzie Fizjoterapii i Masażu Bio-Relax Jolanta Potapska w Puławach,
 • studenci mogą korzystać ze stypendiów: socjalnych, specjalnych, rektora dla najlepszych studentów oraz zapomóg

Dodatkowe informacje

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Zamiejscowym w Puławach.

Uwagi:
Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Zamiejscowym , sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej www.pulawy.umcs.pl