Business Analytics

Kierunek
Business Analytics
Stopień studiów
studia I stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
praktyczny
Wydział
Wydział Ekonomiczny
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Przedmioty maturalne
biologia
chemia
filozofia
fizyka
fizyka i astronomia
geografia
historia
historia sztuki
historia muzyki
informatyka
język polski
język obcy nowożytny
język łaciński i kultura antyczna
język mniejszości narodowych i mniejszości etnicznych
język regionalny
matematyka
wiedza o społeczeństwie
wiedza o tańcu
Zasady kwalifikacji na kierunek

Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie:

  • złożonego kompletu dokumentów,
  • złożonego dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego lub pochodzenia kandydata z kraju anglojęzycznego lub na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim.
Opis

Kierunek Business Analytics to studia stacjonarne I stopnia o profilu praktycznym prowadzone na Wydziale Ekonomicznym UMCS.

Studia z zakresu Business Analytics mają charakter interdyscyplinarny, łączący dorobek różnych dziedzin nauki. W ramach studiów realizowane są zagadnienia ekonomiczne, matematyczne, informatyczne, prawne, odwołujące się do bieżącej analizy otoczenia gospodarczego, gromadzenia dużych zbiorów danych i wyciągania rekomendacji biznesowych. Dzięki studiom nabędziesz kompetencje w zakresie sprawnej i efektywnej analizy zjawisk gospodarczych w dynamicznie zmieniających się warunkach rynkowych i ekonomicznych. Kierunek stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na wysoko wyspecjalizowane kadry z wiedzą z zakresu analiz biznesowych. Jako absolwent kierunku zdobędziesz podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania, zaś uzyskane wykształcenie wpisze się doskonale w rosnące zapotrzebowanie rynku na pracowników.

Program studiów na kierunku Business Analytics opracowany został w wyniku analizy zapotrzebowania rynku pracy oraz wskazówek dostarczonych przez ekspertów i praktyków gospodarczych w zakresie analityki biznesowej. Składa się on z trzech grup przedmiotów: podstawowych (z zakresu zarządzania, ekonomii i prawa), ilościowych (z obszaru matematyki oraz statystyki), a także narzędziowych związanych z tworzeniem i wykorzystaniem narzędzi informatycznych do automatyzacji procesów gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych.