Wystawa „Miniatury" FOTORELACJA

31 stycznia w Pracowniach Kultury Tatary odbył się wernisaż wystawy linorytów studentów II roku Edukacji w zakresie sztuk plastycznych oraz I roku Grafiki.

Każdy z uczestników zaprezentował cykl trzech prac przestawiających Janowiec. Dla wielu osób była to pierwsza wystawa, na której znalazły się ich grafiki. Jest nam niezmiernie miło widzieć naszych studentów, którzy mają odwagę dzielić się swoją sztuką już podczas pierwszych lat na naszym Wydziale! Serdecznie dziękujemy dr hab. Agnieszce Zawadzkiej za trud włożony w pracę dydaktyczną. Młodzież potrafi docenić, kiedy prowadzący zajęcia nie tylko zaznajamia z tajnikami techniki, ale również zachęca do działalności wykraczającej poza mury uczelni.

    Aktualności

    Autor
    Renata Gogol
    Data dodania
    7 lutego 2020