Wystawa grafik Marty Bożyk w Dworku Kościuszków

W minioną niedzielę (23.04.2017) odbył się wernisaż wystawy grafik autorstwa Marty Bożyk z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Prace artystki można oglądać w Dworku Kościuszków, znajdującym się na terenie Ogrodu Botanicznego UMCS. Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających do 14 maja br. w dniach otwarcia Dworku, czyli od środy do niedzieli w godz. 10.00-18.00.

Fot. Bartosz Proll

Marta Józefina Bożyk: urodzona w 1973 w Krakowie. Matura i dyplom z wyróżnieniem z wystawiennictwa w Państwowym Liceum Plastycznym w Krakowie. 1998 – dyplom magisterski na Wydziale Grafiki u prof. Z. Lutomskiego, uhonorowany Medalem Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 1999 – ukończyła Studium Pedagogiczne, WSP Poznań. 1998 – członek ZPAP, sekretarz Zarządu Okręgu Krakowskiego, opiekun galerii Pryzmat. 2000 – członek Stowarzyszenia Witraże 2000. 2001 – członek Stowarzyszenia Triennale Grafiki w Krakowie. 2000 – założycielka Grupy 13/13 kobiet graficzek. 2002 – udział w parateatralnych akcjach Grupy MaMa. 2004 – ukończyła kurs I oraz II stopnia ceramiki WFP, ASP Kraków. 2004/5, 2010 – prowadziła zajęcia na UP, UJ oraz wykłady gościnne oraz warsztaty w USA, Serbii, Anglii, Norwegii, Tajwanie, Japonii. 2009-2011 – koordynator artystyczny projektu “Ekspedycja Grafików - inspiracja Północną Norwegią i Małopolską” (Projekt nr 03/IV/2009/FWK, fundusze norweskie). 2013 – uzyskanie tytułu doktora w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej Sztuki Piękne. Od 2014 r. pracuje jako adiunkt u prof. Bogdana Migi w pracowni Drzeworytu Wydział Grafiki ASP w Krakowie.

Jest kuratorką wystaw, prowadzi wykłady i warsztaty oraz realizuje projekty artystyczne w Polsce i za granicą. Odbyła rezydencje artystyczne: Japonia, Walia, Szkocja, Serbia. Miała 21 wystaw indywidualnych i ponad 100 w Polsce i za granicą.

    Aktualności

    Data dodania
    24 kwietnia 2017