Wysokość stypendiów dla studentów

Wysokość świadczeń pomocy materialnej dla studentów w roku akademickim 2017/2018

Świadczenia o charakterze socjalnym

Przedział Miesieczny dochód na osobę w rodzinie (w zł) Stypendium socjalne (w zł) Zwiększenie stypendium socjalnego (w zł)
A do 351 600 150
B 351,01 - 550 500 150
C 550,01 - 782 400 150
D 782,01 - 1000 300 150
E 1000,01 - 1051,70 200 150


Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Stopień niepełnosprawności  Kwota stypendium
 znaczny   600 
umiarkowany  500 
 lekki   400 


Stypendium Rektora dla najlepszych studentów  

 Przedział Procent uprawnionych w rankingu
(wszyscy uprawnieni w rankingu
zgodnie z Regulaminem = 100%)
  Kwota stypendium
 I pierwsze 25% 1000
 II kolejne 25% 800
 III kolejne 25% 500
 IV ostatnie 25% 300 


Zapomoga   

Maksymalna kwota zapomogi przyznawanej przez WSKS - 3000 zł.

Próg dochodowy

Próg dochodowy pozwalający ubiegać się o stypendium socjalne w roku akademickim 2017/2018 ustala się w wysokości 1000,00 zł.

Od 01.03.2018 r. próg dochodowy pozwalający ubiegać się o stypendium socjalne w semestrze letnim w roku akademickim 2017/2018 ustala się w wysokości 1051,70 zł.