Wysokość opłat za zajęcia nieobjęte planem studiów

Wysokość opłat za prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku studiów w roku akademickim 2018/19

Lp.

KIERUNEK, specjalność studiów

Wysokość opłaty za 1 punkt ECTS w złotych

1.

ADMINISTRACJA

70

2.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

70

3.

ANALITYKA GOSPODARCZA

70

4.

ANGLISTYKA

80

5.

ANIMACJA KULTURY

65

6.

ARCHEOLOGIA

70

7.

ARCHITEKTURA INFORMACJI

70

8.

ARCHIWISTYKA I NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZAPISAMI INFORMACYJNYMI

70

9.

BAŁKANISTYKA

96

10.

BEZPIECZERŃSTWO NARODOWE

70

11.

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

70

12.

BIOLOGIA

75

13.

BIOTECHNOLOGIA

80

14.

CHEMIA

65

15.

CHEMIA TECHNICZNA

115

16.

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

75

17.

E-EDYTORSTWO I TECHNIKI REDAKCYJNE

100

18.

EKONOMIA

70

19.

EDUK.ARTYST. W ZAKR. SZTUK PLASTYCZNYCH

60

20.

EDUK. ARTYST. W ZAKR. SZTUKI MUZYCZNEJ

70

21.

EUROPEISTKA

50

22.

FILOLOGIA POLSKA

70

23.

FILOZOFIA

50

24.

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

70

25.

FIZJOTERAPIA

75

26.

FIZYKA

70

27.

FIZYKA TECHNICZNA

70

28.

GEOGRAFIA

80

29.

GEOINFORMATYKA

80

30.

GERMANISTYKA

75

31.

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

80

32.

GRAFIKA

70

33.

HISTORIA

70

34.

IBERYSTYKA

75

35.

INFORMATOLOGIA STOSOWANA

70

36.

INFORMATYKA

70

37.

INŻYNIERIA NOWOCZESNYCH MATERIAŁÓW

70

38.

JAZZ i MUZYKA ESTRADOWA

90

39.

KOGNITYWISTYKA

50

40.

KREATYWNOŚĆ SPOŁECZNA

50

41.

KULTUROZNAWSTWO

80

42.

LINGWISTYKA STOSOWANA

73

43.

LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ

70

44.

LOGISTYKA

70

45.

MALARSTWO

70

46.

MATEMATYKA

70

47.

MATEMATYKA I FINANSE

70

48.

MATEMATYKA W FINANSACH

70

49.

PEDAGOGIKA

65

50.

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

65

51.

PEDAGOGIKA SPECJALNA

65

52.

POLITOLOGIA

55

53.

PUBLIC RELATIONS I DORADZTWO MEDIALNE

75

54.

PRACA SOCJALNA

65

55.

PRAWO

70

56.

PRAWNO-BIZNESOWY

70

57.

PRAWNO-MENADŻERSKI

70

58.

PRODUKCJA MEDIALNA

75

59.

PSYCHOLOGIA

70

60.

ROMANISTYKA

75

61.

RUSYCYSTYKA

96

62.

SOCJOLOGIA

55

63.

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

55

64.

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

70

65.

TECHNOLOGIE CYFROWE W ANIMACJI KULTURY

80

66.

TRANSLACJA KONFERENCYJNA

63

67.

TURYSTYKA HISTORYCZNA

63

68.

TURYSTYKA I REKREACJA

80

69.

UKRAINISTYKA

96

70.

ZARZĄDZANIE

70

71.

ZARZĄDZANIE W POLITYKACH PUBLICZNYCH

55