Wysokość opłat za powtarzanie zajęć

Opłata za powtarzanie zajęć:

  • za powtarzanie przedmiotu - 500 zł/semestr
  • za powtarzanie zajęć seminaryjnych, odbywanych w trybie indywidualnej organizacji studiów, w przypadku gdy nie wiąże się to z koniecznością powtarzania roku - 1100 zł za 10 godzin lub 110 zł/godz. (w przypadku mniejszej liczby godzin)

Termin wnoszenia opłat za powtarzanie zajęć ustala Dziekan.