Wysokość opłat za powtarzanie roku na studiach stacjonarnych prowadzonych w j. polskim

Wysokość opłat za powtarzanie roku na studiach stacjonarnych prowadzonych w języku polskim w roku akademickim 2018/19

Lp.

KIERUNEK, specjalność studiów

Wysokość opłaty w złotych

1.

ADMINISTRACJA

4000

2.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

4000

3.

ANALITYKA GOSPODARCZA

4300

4.

ANGLISTYKA

4800

5.

ANIMACJA KULTURY

3420

6.

ARCHEOLOGIA

4200

7.

ARCHITEKTURA INFORMACJI

4500

8.

ARCHIWISTYKA I NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZAPISAMI INFORMACYJNYMI

4200

9.

BAŁKANISTYKA

5800

10.

BEZPIECZERŃSTWO NARODOWE

3300

11.

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

4000

12.

BIOLOGIA

4500

13.

BIOTECHNOLOGIA

5000

14.

CHEMIA

3900

15.

CHEMIA TECHNICZNA

7000

16.

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

3300

17.

E-EDYTORSTWO I TECHNIKI REDAKCYJNE

6000

18.

EKONOMIA

4300

19.

EDUK. ARTYST. W ZAKR. SZTUK PLASTYCZNYCH

4000

20.

EDUK. ARTYST. W ZAKR. SZTUKI MUZYCZNEJ

5000

21.

EUROPEISTKA

2900

22.

FILOLOGIA POLSKA

4200

23.

FILOZOFIA

2900

24.

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

4300

25.

FIZJOTERAPIA

4500

26.

FIZYKA

4000

27.

FIZYKA TECHNICZNA

4000

28.

GEOGRAFIA

5000

29.

GEOINFORMATYKA

6200

30.

GERMANISTYKA

4500

31.

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

6200

32.

GRAFIKA

4000

33.

HISTORIA

4200

34.

IBERYSTYKA

4500

35.

INFORMATOLOGIA STOSOWANA

4200

36.

INFORMATYKA

4200

37.

INŻYNIERIA NOWOCZESNYCH MATERIAŁÓW

4000

38.

JAZZ i MUZYKA ESTRADOWA

5000

39.

KOGNITYWISTYKA

2900

40.

KREATYWNOŚĆ SPOŁECZNA

2900

41.

KULTUROZNAWSTWO

4600

42.

LINGWISTYKA STOSOWANA

4700

43.

LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ

4200

44.

LOGISTYKA

4300

45.

MALARSTWO

4000

46.

MATEMATYKA

4000

47.

MATEMATYKA I FINANSE

4000

48.

MATEMATYKA W FINANSACH

4000

49.

PEDAGOGIKA

3420

50.

PEDAGOGIKA SPECJALNA

3420

51.

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

3420

52.

POLITOLOGIA

3300

53.

PUBLIC RELATIONS I DORADZTWO MEDIALNE

3600

54.

PRACA SOCJALNA

3420

55.

PRAWO

4000

56.

PRAWNO-BIZNESOWY

4000

57.

PRAWNO-MENADŻERSKI

4000

58.

PRODUKCJA MEDIALNA

4100

59.

PSYCHOLOGIA

3800

60.

ROMANISTYKA

4500

61.

RUSYCYSTYKA

5800

62.

SOCJOLOGIA

3300

63.

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

3300

64.

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

3300

65.

TECHNOLOGIE CYFROWE W ANIMACJI KULTURY

4600

66.

TRANSLACJA KONFERENCYJNA

3800

67.

TURYSTYKA HISTORYCZNA

3800

68.

TURYSTYKA I REKREACJA

5000

69.

UKRAINISTYKA

5800

70.

ZARZĄDZANIE

4300

71.

ZARZĄDZANIE W POLITYKACH PUBLICZNYCH

3300