Wysokość opłat za dodatkowe zajęcia związane ze wznowieniem studiów

Opłaty za dodatkowe zajęcia związane ze wznowieniem studiów w celu ich ukończenia, gdy wiąże się to z koniecznością powtarzania roku: