Wysokość opłat na doktoranckich studiach niestacjonarnych

Wysokość rocznych opłat na doktoranckich studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2018/2019

Lp.

KIERUNEK

Wysokość opłaty za rok studiów

1.

JĘZYKOZNAWSTWO I LITEARTUROZNAWSTWO neofilologiczne

3500

2.

PRAWO

5500