Wyniki wyborów do organów Samorządu Doktorantów

Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie informuje,
że zgodnie z Kalendarzem czynności wyborczych w wyborach do organów Samorządu Doktorantów na kadencję 2021-2022 r.
w dniu dzisiejszym zostały opublikowane wyniki wyborów przedstawicieli doktorantów z dnia 16.03.2021 r.
do Wydziałowych Rad Samorządu Doktorantów
oraz Rad Doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych,
Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych
i Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kadencję 2021/22. 

Ewentualne protesty wyborcze można wnosić z zachowaniem formy pisemnej wraz z uzasadnieniem do dnia 22 marca 2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wybory@doktoranci.umcs.pl

 Wyniki głosowań znajdują się w repozytorium plików: menu Samorząd -> Uchwały i dokumenty -> Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów -> Wybory 2021 lub poniżej:

/-/ Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    17 marca 2021