Wyniki rekrutacji grup szkolnych do Przedsiębiorczej Młodzieży 2023

Wyniki rekrutacji grup szkolnych do Przedsiębiorczej Młodzieży 2023

Do II edycji projektu Przedsiębiorcza Młodzież zakwalifikowały się grupy szkolne, składające się z uczniów i uczennic uczęszczających do poniższych placówek oświatowych:

  • XXX Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Twardowskiego w Lublinie
  • Zespół Szkół Nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie
  • Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące Paderewski w Lublinie
  • Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych
  • Akademickie Liceum Mistrzostwa Sportowego, Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Lublinie
  • I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie
  • Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 roku
  • Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Lublinie
  • V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie
  • III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie

 Więcej informacji na tej stronie.