Wyniki rekrutacji - co dalej?

Przyszli studenci! Większość z Was otrzyma dzisiaj wyniki postępowania rekrutacyjnego. Zostały Wam ostatnie kroki do zostania studentem UMCS.

Dzisiaj o godzinie 18:00, zgodnie z terminarzem rekrutacji zostanie zakończone postępowanie kwalifikacyjne.  W systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów zostaną ogłoszone listy osób zakwalifikowanych na studia w ramach limitów miejsc. Mamy nadzieję, że będziecie zadowoleni z rezultatów i w październiku rozpoczniecie swoją naukową przygodę na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie.

Jakie są następne kroki? 

W związku z wprowadzeniem zdalnej formy przyjmowania wymaganych dokumentów, kandydaci zakwalifikowani na studia zobowiązani są do przesłania dokumentów, w postaci skanów kserokopii świadectwa maturalnego oraz skanu podania o przyjęcie na studia  poświadczonych klauzulą "za zgodność z oryginałem" oraz czytelnym podpisem kandydata na studia. Skany dokumentów powinny być wysłane ze skrzynek pocztowych kandydatów o adresach takich samych jak wskazane w IRK, oddzielnie dla każdego z kierunków, na który kandydat dokonał rejestracji i chce dokonać wpisu na studia.

Dokumenty w przypadku osób zakwalifikowanych w pierwszym terminie naboru na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie należy przesłać 21 i 22 sierpnia 2020 r. do godz. 16:00.

Po uzyskaniu potwierdzenia wpisu na studia w postaci informacji o przyjęciu na indywidualnym koncie kandydata w IRK, kandydat zobowiązany jest przesłać wymagane dokumenty w wersji papierowej na adres wskazany jako adres do doręczeń właściwej komisji rekrutacyjnej. Adresy podane są w systemie IRK.

Więcej informacji o wymaganych dokumentach 

Jeśli nie udało Ci się dostać na wybrany kierunek w I turze naboru, to - o ile zostały wolne miejsca - możesz starać się o przyjęcie w kolejnych naborach.

Harmonogram rekrutacji w kolejnych turach naboru:

 • 24 sierpnia 2020 r. – ogłoszenie drugiej listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca;
 • 25-26 sierpnia 2020 r. – przyjmowanie dokumentów kandydatów z listy drugiej;
 • 27 sierpnia 2020 r. – ogłoszenie trzeciej osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca;
 • 28 sierpnia 2020 r. – przyjmowanie dokumentów kandydatów z listy trzeciej.

Szczegóły dotyczące składania dokumentów znajdują się w systemie IRK. 

  Aktualności

  Autor
  Kinga Parcheta
  Data dodania
  20 sierpnia 2020