Wyniki Konkursu Grantowego DWH z dodatkowego terminu

Dziekan Wydziału Humanistycznego UMCS w porozumieniu z Radą Wydziałową Samorządu Studentów UMCS w Lublinie przedstawia decyzję w sprawie Konkursu Grantowego Dziekana Wydziału Humanistycznego w roku 2016 w dodatkowym terminie.

Dziekan Wydziału Humanistycznego UMCS w porozumieniu z Radą Wydziałową Samorządu Studentów Wydziału Humanistycznego UMCS przyznaje dofinansowanie Organizacjom Studenckim wymienionym w Załączniku nr 1, cz. 1, 2 w kwotach zawartych w kolumnie „Kwota przyznana” na projekt o nazwie zawartej w polu „Nazwa projektu”.

Dziekan Wydziału Humanistycznego UMCS w porozumieniu z Radą Wydziałową Samorządu Studentów Wydziału Humanistycznego UMCS nie przyznaje dofinansowanie Organizacjom Studenckim wymienionym w Załączniku 2 w kwotach zawartych w kolumnie „Kwota przyznana” na projekt o nazwie zawartej w polu „Nazwa projektu” z powodu błędów formalnych we wniosku o przyznanie środków finansowych.

Środki należy wykorzystać do dnia 30 września 2016 r.

Sprawozdania z wykorzystania środków należy przedłożyć w siedzibie RWSS WH (Lublin, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a) w pokoju 020B do dnia 15 października 2016 r.


Skan Załącznika nr 1, cz. 1 do Decyzji Dziekana WH z dnia 22 marca 2016 r. (otwiera się w nowej karcie) kliknięcie umożliwia pobranie w formacie jpg 1, 18 MB
Skan Załącznika nr 1, cz. 2 do Decyzji Dziekana WH z dnia 22 marca 2016 r. (otwiera się w nowej karcie) kliknięcie umożliwia pobranie w formacie jpg 335 KB

Skan Załącznika nr 2 do Decyzji Dziekana WH z dnia 22 marca 2016 r. (otwiera się w nowej karcie) kliknięcie umożliwia pobranie w formacie jpg 1, 18 MB

W załącznikach artykułu opublikowano wzór wniosku sprawozdania.
Źródło informacji: RWSS UMCS.

    Aktualności