Wyniki eliminacji

Podczas lubelskiego turnieju eliminacyjnego debat europejskich „Team Europe & The Art of Debate” wyłoniono finalistów! W środowym turnieju (21.03.) udział wzięły cztery drużyny, a wśród nich studenci UMCS z różnych kierunków studiów: prawa, stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa narodowego, produkcji medialnej oraz psychologii.

Grupy debatowały wokół trzech tez dotyczących tematyki europejskiej:

  • „Unia Europejska potrzebuje wspólnej armii”;
  • „UE pełni kluczową funkcję we wdrażaniu zasad rozwoju zrównoważonego w państwach rozwijających się”;
  • „Powiązanie budżetu UE po 2020 r. z praworządnością byłoby korzystne dla spójności UE”.

Na etapie przygotowawczym każda z drużyn mogła skorzystać z konsultacji merytorycznej u mentorów z Wydziału Politologii UMCS (dr. Damiana Szacawy – teza nr 1, dr Katarzyny Stachurskiej-Szczesiak – teza nr 2, dr. Grzegorza Gila – teza nr 3).

Przyporządkowanie drużyn do schematu organizacyjnego (grupy od A do D) odbyło się w wyniku losowania. W eliminacjach przeprowadzono sześć debat (w systemie: każdy z każdym), w rezultacie których wyłoniono dwa finałowe zespoły:

  • Drużyna A: Studenckie Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego UMCS (2-1; 505 pkt);
  • Drużyna D: Wydział Politologii UMCS (2-1; 500,5 pkt).

Dwie pozostałe drużyny, tj. (C) LubeLucky oraz (B) Koło Naukowe Debat Oksfordzkich UMCS zaprezentowały wysoki poziom, odnosząc po jednym zwycięstwie.

Poszczególne debaty były wyrównane i emocjonujące, zaś prezentowane linie argumentacyjne spotkały się z uznaniem jury w składzie: dr hab. Katarzyna Marzęda-Młynarska, dr Liliana Węgrzyn-Odzioba, dr Katarzyna Stachurska-Szczesiak. W rolę Marszałka debat wcielił się dr Grzegorz Gil.

Zwycięzcy wezmą udział w debacie finałowej, która odbędzie się 25 kwietnia 2018 r. na Wydziale Politologii UMCS. Na obie drużyny czeka już teza finałowa: „Priorytetem Unii Europejskiej powinno być większe zaangażowanie w rozwiązanie konfliktu na terenie wschodniej Ukrainy”.

Do zobaczenia podczas kwietniowego finału!

Opracował:

Dr Grzegorz Gil
Team Europe

Załączniki: