Wymogi formalne dla kandydatów

Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji obowiązujące w poszczególnych Szkołach Doktorskich UMCS w rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 znajdują się w poniżej:

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Wykaz tematyk badawczych stanowiących podstawę do postępowania rekrutacyjnego 

Deklaracja wyboru tematyki badawczej

Abstrakty: dr hab. Joanna Wiącek prof. IA PANdr hab. Monika Szymańska-Chargot, dr hab. Elżbieta Grządka UMCSdr hab. Rafał Pudełko

 

Rekrutacja dodatkowa do dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo ze względu na planowaną realizację prac w ramach programu "Doktorat Wdrożeniowy"

22.08.2019– uruchomienie rejestracji Kandydatów wSystemie Internetowej Rejestracji Kandydatów; 

6.09.2019– zakończenie rejestracji Kandydatów wSystemie Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz termin wpłynięcia dokumentów do siedziby Szkoły Doktorskiej;

13.09.2019 – rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami oraz sporządzenie protokołu, którego załącznikiem jest lista rankingowa uczestników postępowania rekrutacyjnego wraz z rekomendacją bądź odmową rekomendacji odnośnie przyjęcia danego Kandydata do szkoły doktorskiej. 

Wykaz tematów badawczych

Deklaracja wyboru tematyki badawczej