Wymagane dokumenty

1. Gdzie znajdę wykaz wymaganych dokumentów?

Kliknij, aby zobaczyć wykaz wymaganych dokumentów

2. Gdzie znajdę kwestionariusz osobowy?

Kwestionariusz osobowy to podanie w formie papierowej zawierające prośbą o przyjęcie na studia, który składa się po zakwalifikowaniu wraz z kompletem dokumentów. Kwestionariusz osobowy jest generowany automatycznie i można go pobrać z profilu kandydata w systemie IRK (żółta ramka „wydruk podań – kwestionariuszy”). Pobranie kwestionariusza osobowego będzie możliwe wyłącznie po uzupełnieniu wszystkich danych osobowych kandydata.

3. Nie mogę zapisać danych w systemie IRK, a tym samym pobrać kwestionariusza osobowego. Co robić?

Problem z zapisaniem informacji może wynikać z błędnego wypełnienia pola „Instytucja wydająca dokument”. W przypadku matur zdawanych po 1999 roku nie jest to bowiem liceum/technikum, a Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, np. w Krakowie, Łodzi, Warszawie. Jeżeli instytucja będzie wprowadzona prawidłowo, system pozwoli na pobranie kwestionariusza osobowego.

4. Czy na studia II stopnia wymagane jest dostarczenie świadectwa maturalnego?

Tak. Pomimo tego, że podstawą przyjęcia na studia II stopnia jest uzyskany tytuł licencjata lub inżyniera dostarczenie świadectwa maturalnego (oryginału lub odpisu) razem z kompletem dokumentów jest wymagane.

5. Czy dokumenty muszę złożyć osobiście?

Dokumenty można złożyć osobiście albo przez osobę upoważnioną.

Osoba upoważniona musi jednak posiadać:

  1. pisemne upoważnienie podpisane przez kandydata (które można pobrać ze strony IRK) 

6. Czy dokumenty można wysłać pocztą?

Niestety, nie ma takiej możliwości. Dokumenty należy złożyć osobiście lub przez osobę upoważnioną.