Wykaz osób zaangażowanych w realizacje grantu:

  • prof. dr hab. Maria Łanczont - kierownik; zadania w projekcie: kierownictwo naukowe, koordynator projektu, zarządzanie projektem, prace terenowe (dokumentacja terenowa, koordynacja pobierania próbek), interpretacja wyników, przygotowywanie prac redakcyjnych, udział w konferencjach naukowych, przygotowanie raportu końcowego;
  • dr hab. Przemysław Mroczek - wykonawca 1; zadania w projekcie: prace terenowe (przygotowanie odsłonięć geologicznych, pobór próbek), analizy laboratoryjne (rozkład wielkości cząstek, mikromorfologia, kolorymetria), przygotowanie publikacji, udział w konferencjach naukowych
  • dr Beata Hołub - wykonawca 2; zadania w projekcie: opracowanie cyfrowych modeli środowiskowych, wizualizacje GIS
  • wykonawca 3
  • wykonawca 4
  • wykonawca 5
  • wykonawca 6

Strona startowa projektu