Wykłady plenarne

  • Prof. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk (Uniwersytet Łódzki)
  • Prof. Suzanne Kemmer (Rice University, Houston, TX, USA)
  • Prof. Christopher Hart (Lancaster University, Wielka Brytania)
  • Prof. Jerzy Bartmiński (UMCS, Lublin)