Wykłady ogólnouniwersyteckie w języku francuskim

Wykłady ogólnouniwersyteckie prowadzone przez Centrum Europejskie UMCS przy współpracy z Uniwersyteckim Centrum Europejskim w Nancy (Francja) mają na celu wzmocnienie i pogłębienie współpracy pomiędzy obydwoma ośrodkami naukowymi, kształcenie studentów w zakresie problematyki funkcjonowania Unii Europejskiej oraz popularyzowanie języka francuskiego wśród studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Wykłady są prowadzone w języku francuskim.

Lista prowadzonych wykładów ogólnouniwersyteckich:

  • Semestr zimowy 2019/2020 - Introduction générale au droit et aux politiques de l’UE (15 godz.)
  • Semestr zimowy 2020/2021 - Droits de propriéé intellectuelle dans l'UE (15 godz.)