Wykłady i warsztaty w szkołach

Wykładowcy UMCS realizują program wykładów na terenie szkół partnerskich. Od roku akademickiego 2009/2010 każdą ze szkół odwiedza przynajmniej 2 wykładowców. Zaczęcamy do zapoznania się z tematyką wcześniejszych wykładów


Dr Dorota Filar, Analiza semantyczna tekstów poezji współczesnej, Liceum Ogólnokształcące w Kozienicach, styczeń 2014

Dr Urszula Majer-Baranowska, Zapożyczenia we współczesnej polszczyźnie, Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach, luty 2014

Dr hab. Rafał Szczerbakiewicz, Leśmian jako poeta nowoczesny, Liceum Ogólnokształcące w Międzyrzecu Podlaskim, marzec 2014

Dr hab. Dorota Filar, Analiza i interpretacja tekstu literackiego, Liceum Ogólnokształcące w Międzyrzecu Podlaskim, kwiecień 2014

Dr Aleksander Wójtowicz, Współczesna proza polska, Liceum Ogólnokształcące nr IX w Lublinie, kwiecień 2014

Dr Tomasz Lawenda, Humanizm chrześcijański Jana Kochanowskiego, LO im. ONZ w Biłgoraju, kwiecień 2014

Prof. dr hab. Halina Pelc, Oskar Kolberg i romantyczna fascynacja ludowością, Zespół Szkół nr 1 w Zamościu, czerwiec 2014

Dr Tomasz Lawenda, Bogurodzica - w kręgu symboliki średniowiecza, LO im. M. Reja w Kraśniku, październik 2014

Dr hab. Dariusz Chemperek, prof. nadzw., Treny Jana Kochanowskiego - problematyka filozoficzna, LO w Radzyniu Podlaskim, październik 2014

Dr hab. Dariusz Chemperek, prof. nadzw., Wykład dla ok. 600 maturzystów na temat „Pieśni” Jana Kochanowskiego, Wydział Humanistyczny UMCS Lublin, grudzień 2014

Prof. dr hab. Anna Pajdzińska, Wykład dla ok. 600 maturzystów: analiza i interpretacja utworu poezji współczesnej, Wydział Humanistyczny UMCS Lublin, grudzień 2014

18 czerwca 2014
Spotkania redakcji ,,Acta Humana" z redakcją "Uni(i)Wersal" 
Warsztaty redakcyjne przeprowadzone przez redaktor naczelną ,,Acta Humana" Ewę Bulisz i sekretarz redakcji Anne Sawę dla redaktorów szkolnej gazetki ,,Uni(i)Wersal" z III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie.