Obsadę osobową prowadzących zajęcia w ramach studium, tworzą:

  •  pracownicy Wydziału Prawa i Administracji UMCS, będący doświadczonymi dydaktykami, których wiedza, wynika nie tylko z pracy naukowo-badawczej, ale również z doświadczenia zdobytego na stanowiskach orzeczniczych w Trybunale Konstytucyjnym, Naczelnym Sądzie Administracyjnym, w wojewódzkich sądach administracyjnych.
  • pracownicy struktur administracji publicznej w Puławach oraz osoby działające z sukcesami w sferze prywatnej działalności gospodarczej.

 Skład kadry prowadzącej zajęcia gwarantuje wysoki poziom kształcenia, daje rękojmię, iż zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy i z dużym naciskiem na praktyczne aspekty omawianych zagadnień.