Wykładowcy

Kadrę dydaktyczną stanowią doświadczeni specjaliści dziedzinowi, praktycy oraz pracownicy naukowi UMCS.

    dr hab. prof. nadzw. Urszula Kusio
    prof. dr hab. Teresa Pękala
    dr hab. Andrzej Kapusta
    dr Dominika Polkowska
    dr Katarzyna Mieczkowska
    dr szt. Jarosław Koziara
    dr Monika Baczewska – Ciupak
    dr Stefan Münch
    mgr Łukasz Borkowski
    mgr. inż. Patryk Kuś
    mgr Radosław Guz
    mgr Jan Matysik
    mgr Monika Matysik
    mgr Barbara Wybacz
    mec. Magdalena Kossak
    mec. Adrian Kossak
    mgr Izabela Ejtel
    mgr Artur Sójka
    Nina Żukowska
    Sylwia Guz
    Bartosz Pyczek
    Dariusz Breś
    … i inni.