Wykład prof. Paulo Osório „Portugalski jako język pluricentryczny: norma i odmiany”

8 marca odbył się wykład profesora Paulo Osório pt.: „Portugalski jako język pluricentryczny: norma i odmiany”.

Paulo Osório jest profesorem na Wydziale Sztuki i Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Beira Interior (Covilhã, Portugalia). Prowadzi badania z zakresu językoznawstwa historycznego, historii języka portugalskiego, odmian języka portugalskiego oraz przyswajania i nauczania języka portugalskiego jako drugiego języka i języka obcego. Prof. Paulo Osório prowadził wykłady w wielu krajach (m.in. w Portugalii, Brazylii, Hiszpanii, Polsce, Makau, Niemczech, Republice Zielonego Przylądka, Angoli, Wenezueli, USA, Francji, Wielkiej Brytanii) oraz jest autorem kilku książek i artykułów naukowych. Wchodzi również w skład Komitetów Naukowych czasopism międzynarodowych w zakresie swojej specjalności.

W wydarzeniu, które zostało zorganizowane przez Centrum Języka Portugalskiego, Katedrę Portugalstyki im. Luisa Lindleya Cintry i Zakład Iberystyki Uniwersytetu Gdańskiego, wzięli udział studenci z różnych ośrodków uniwersyteckich w Polsce (76 osób).

    2021

    Data dodania
    8 marca 2021