Wykład nr 8: Źródła finansowania działalności gospodarczej

PLAN WYKŁADU

  1. Pojęcie rachunkowości
  2. Funkcjonalna struktura rachunkowości
  3. Sprawozdawczość finansowa a KSH
  4. Pojęcie prawa bilansowego
  5. Przedmiot rachunkowości
  6. Podmioty rachunkowości

MATERIAŁY WYKORZYSTANE W TRAKCIE WYKŁADU

  • Slajdy - wykład nr 1: PDF.