Wykład nr 8: Elementy zmienne podatku akcyzowego

PLAN WYKŁADU

  1. Ogólna charakterystyka podatku akcyzowego jako selektywnego podatku obrotowego.
  2. Zasada jednokrotności opodatkowania w podatku akcyzowym.
  3. Podmiot podatku akcyzowego.
  4. Przedmiot podatku akcyzowego.
  5. Obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym.
  6. Podstawa opodatkowania, skala oraz stawki podatkowe (przykłady) w podatku akcyzowym.
  7. Procedura zawieszenia poboru akcyzy a zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym.
  8. Oznaczenie wyrobów akcyzowych w podatku akcyzowym.
  9. Warunki i tryb płatności w podatku akcyzowym.

MATERIAŁY WYKORZYSTANE W TRAKCIE WYKŁADU

Załączniki