Wykład nr 7: Elementy zmienne podatku od czynności cywilnoprawnych

PLAN WYKŁADU

  1. Ogólna charakterystyka podatku od czynności cywilnoprawnych.
  2. Podmiot podatku od czynności cywilnoprawnych.
  3. Przedmiot podatku od czynności cywilnoprawnych.
  4. Wyłączenia podatkowe w podatku od czynności cywilnoprawnych (przykłady).
  5. Obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych.
  6. Podstawa opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych.
  7. Skala i stawki podatkowe w podatku od czynności cywilnoprawnych.
  8. Warunki i tryb płatności podatku od czynności cywilnoprawnych.

MATERIAŁY WYKORZYSTANE W TRAKCIE WYKŁADU

PO WYKŁADZIE
Proszę o przeanalizowanie zadania sytuacyjnego zawartego w kazusie: PDF.