Wykład nr 6: Elementy zmienne podatku od towarów i usług

PLAN WYKŁADU

 1. Istota podatków obrotowych.
 2. Podatek od towarów i usług jako powszechny podatek obrotowy.
 3. Zasady konstrukcyjne podatku od towarów i usług.
 4. Podatek należny a naliczony w podatku od towarów i usług.
 5. Podmiot podatku od towarów i usług w ogólności.
 6. Przedmiot podatku od towarów i usług.
 7. Obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług.
 8. Podstawa opodatkowania w podatku od towarów i usług.
 9. Skala i stawki podatkowe w podatku od towarów i usług.
 10. Stawka 0% a zwolnienie od podatku od towarów i usług.
 11. Warunki i tryb płatności w podatku od towarów i usług.