Wykład nr 5: Elementy zmienne podatku dochodowego od osób prawnych

PLAN WYKŁADU

 1. Podmiot podatku dochodowego od osób prawnych w ogólności.
 2. Podatkowa grupa kapitałowa w podatku dochodowym od osób prawnych.
 3. Przedmiot podatku dochodowego od osób prawnych w ogólności.
 4. Pojęcie przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych.
 5. Koszty uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych oraz zasady ich ustalania.
 6. Wyłączenia podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych.
 7. Podstawa opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych oraz sposób jej ustalenia.
 8. Skala i stawki w podatku dochodowym od osób prawnych.
 9. Ulgi, w tym zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych (przykłady).
 10. Tryb i warunki płatności podatku dochodowego od osób prawnych.

MATERIAŁY WYKORZYSTANE W TRAKCIE WYKŁADU

 • schemat opodatkowania spółek prawa handlowego: PDF.

PO WYKŁADZIE
Dokonaj analizy przepisu art. 7b UPDOP, który mówi o przychodach z zysków kapitałowych. Aby zrozumieć istotę wskazanego przepisu warto przeczytać:

Następnie odpowiedz na dwa pytania:
1. czy przychody ze zbycia autorskich praw majątkowych należy zaliczyć do przychodów z zysków kapitałowych czy do przychodów opodatkowanych na zasadach ogólnych?
2. czy przychody z tytułu udzielenia licencji na znak towarowy należy zaliczyć do przychodów z zysków kapitałowych czy do przychodów opodatkowanych na zasadach ogólnych?
3. czy przychody związane z pochodnymi instrumentami finansowymi zabezpieczającymi kurs waluty na transakcjach towarowych należy zaliczyć do przychodów z zysków kapitałowych czy do przychodów opodatkowanych na zasadach ogólnych?