Wykład nr 5-6: Prawo bankowe w działalności przedsiębiorcy / podmioty działające i organizujące rynek bankowy

PLAN WYKŁADU

  1. Pojęcie prawa bankowego.
  2. Pojęcie banku i instytucji kredytowej.
  3. Pojęcie czynności bankowych.
  4. Wpływ Narodowego Banku Polskiego na cenę kapitału dla przedsiębiorcy.
  5. Wpływ wysokości stóp procentowych na finansowanie kapitału przedsiębiorcy.
  6. Przedsiębiorcy a obowiązkowy system gwarantowania depozytów.
  7. Nadzór nad rynkiem finansowym.
  8. Pojęcie sieci bezpieczeństwa finansowego.

MATERIAŁY WYKORZYSTANE W TRAKCIE WYKŁADU

  • Slajdy: ustalanie wysokości stóp procentowych przez Narodowy Bank Polski: PDF.
  • Materiały prasowe na temat roli Narodowego Banku Polskiego: PDF.