Wykład nr 5-6: Finansowanie społecznościowe i obligacje

PLAN WYKŁADU

  1. Emisja obligacji jako źródło kapitału obcego przedsiębiorcy.
  2. Obligacje jako zamienne papiery wartościowe przedsiębiorcy.
  3. Rodzaje obligacji przedsiębiorcy.
  4. Rolowanie obligacji jako sposób finansowania działalności przedsiębiorców.

MATERIAŁY WYKORZYSTANE W TRAKCIE WYKŁADU