Wykład nr 4: Elementy zmienne podatku dochodowego od osób fizycznych

PLAN WYKŁADU

 1. Podmiot podatku dochodowego od osób fizycznych w ogólności.
 2. Nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 3. Łączne opodatkowanie małżonków.
 4. Opodatkowanie osób samotnie wychowujących dzieci.
 5. Opodatkowanie dochodów małoletnich dzieci.
 6. Przedmiot podatku dochodowego od osób fizycznych.
 7. Pojęcie przychodu i rodzaje źródeł przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 8. Koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych w ogólności.
 9. Wyłączenia podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 10. Podstawa opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz sposób jej ustalenia.
 11. Skale i stawki w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 12. Ulgi, w tym zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych w ogólności.
 13. Tryb i warunki płatności podatku dochodowego od osób fizycznych.
 14. Uproszczone formy opodatkowania dochodów osób fizycznych (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych; karta podatkowa; ryczałt od przychodów osób duchownych).

PO WYKŁADZIE

Rozwiąż zadanie sytuacyjne dotyczące odpowiedzialności członka zarządu za zaległości podatkowe spółki akcyjnej: PDF. Zadanie sytuacyjne składa się z założenia, tj. opisu faktycznego sprawy i dyspozycji, tj. pytań, na które należy odpowiedzieć.